måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Sverker C. Jagers och Staffan Ekholm ligger bakom ett nytt verktyg som ska mäta omställningsförmågan hos företag.

Foto: Another Tomorrow

Nytt verktyg ska hjälpa företag att accelerera sin omställning: ”Samarbete är nyckeln”

Nyskapande initiativ kombinerar vetenskap och praktisk erfarenhet. Aktuell Hållbarhet har pratat med två av de inblandade: Sverker C. Jagers som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Staffan Ekholm på konsultbolaget Another Tomorrow som specialiserat sig på strategiskt förändringsarbete.

Publicerad: 13 juni 2023, 06:02

Anders Hellberg

anders.hellberg@aktuellhallbarhet.se

Med anledning av att ett nytt verktyg nyligen har lanserats är Aktuell Hållbarhet på besök hos Another Tomorrow, ett företag i Stockholm med dussinet anställda som jobbar med förändringsledning och som hjälper andra bolag att ta sig an strategiska utmaningar av skiftande slag. Vd:n Staffan Ekholm bjuder på en kaffe i ett av mötesrummen och berättar:

– Hållbarhetsfrågorna är i dag kritiska för all form av företagsutveckling. Men vi ser ofta samma sorts problematik i att många företag gör vissa punktinsatser exempelvis på klimatområdet, samtidigt som de saknar en insikt om att själva spelplanen just nu är på väg att förändras i grunden.

Det hela, menar han, påminner väldigt mycket om dotcom-boomen och digitaliseringen på 90-talet när vissa teknikbolag helt enkelt slogs ut för att de inte hängde med i utvecklingen.

– Skillnaden nu, skulle jag säga, är att vi alla påverkas av om bolag och branscher lyckas med den gröna omställningen. Så detta är något vi har funderat mycket på, i hur vi kan skapa förklaringsmodeller och verktyg som accelererar omställningen. Som gör att fler företag identifierar både risker och möjligheter, och att de därmed kan mobilisera resurser, inte enbart för att strypa enstaka utsläppskällor, utan också för att hitta nya lösningar, produkter och affärsmodeller.

Initiativet genomförs tillsammans med två forskare

Sverker C. Jagers dyker upp på en storbildsskärm inne i mötesrummet. Han är professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för studier av kollektivt handlande vid Göteborgs universitet.

– En av nycklarna i omställningsarbetet är att få till fler samarbeten inom näringslivet. Mellan företag givetvis, men lika viktigt är att det också sker inom den egna organisationen. För i större bolag är det långt ifrån säkert att olika avdelningar och nivåer är koordinerade med varandra. Och finns det inte fungerande samarbeten, då pekar all forskning på att man inte kommer att nå måluppfyllelse, säger Sverker C. Jagers och fortsätter:

– Jag och kollegorna har undervisat studenter om det här, vi har publicerat vetenskapliga artiklar, vi har armbågat oss in hos regering och myndigheter, allt för att försöka förmedla våra tankar om detta. Men det har inte varit särskilt lätt. Så vi har insett att om forskningen ska komma till verklig nytta och leda till action, då behövs det något annat.

När Staffan Ekholm och Sverker C. Jagers återupptog kontakten häromåret – de har känt varandra sedan gymnasietiden – så började de prata om hur de skulle kunna nyttja varandras expertis och erfarenheter för att hjälpa företag att agera. Det samtalet ledde så småningom fram till att också Åsa Löfgren, som är docent i nationalekonomi med särskilt fokus på klimatekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, bjöds in. Och tillsammans arbetade de fram ett nytt verktyg – Transitionview – tänkt att användas för att mäta själva omställningsförmågan hos företag.

Tre kritiska faktorer i omställningsarbetet

Enkelt beskrivet handlar verktyget om kvantifiering och visualisering av data. Där datan hämtas in från medarbetare i en organisation genom en webbaserad enkät, och där frågorna berör tre olika områden: beslutsamhet, handlingsberedskap och öppenhet.

– För ett företag är det här tre kritiska faktorer i omställningsarbetet, säger Sverker C. Jagers.

Beslutsamhet handlar om ifall företaget har satt ned foten. Ser exempelvis ledningen klimatomställningen som en strategisk överlevnadsfråga, och är man beredd att finansiera det som behöver göras?

Handlingsberedskap handlar om på vilket sätt företaget har organiserat och systematiserat sin verksamhet då det gäller omställningen. Finns det exempelvis mål på kort och lång sikt? Finns kompetenser på rätt ställen? Stöttar kulturen en omställning eller är det några enstaka personer som försöker driva arbetet framåt?

Öppenhet, slutligen, handlar om huruvida företaget är transparent med de här planerna, internt men också med sin omvärld. Jobbar man till exempel aktivt för att skapa mer tillit med sina kunder och med sina potentiellt framtida partners? Och finns det en plan för att motverka grönmålning?

– Det finns många verktyg i dag för den som vill mäta och rapportera sina utsläpp. Men det vi har velat skapa är ett verktyg som sätter siffror på den organisations- och beteendeförändring som krävs för att man som företag ska kunna nå sina mål, säger Staffan Ekholm.

Företag riskerar att bli bortglömda

Sverker C. Jagers ser i dag en risk i att många företag inte bara kan bli omsprungna av andra utan att de också kan bli bortglömda:

– Vi ser att hållbarhetsarbetet successivt lagstadgas på EU-nivå, vi ser nya krav från kunder, investerare och leverantörer, och inte minst ser vi att den nya unga personalen är skolade och tränade i att tänka kring hållbarhet och klimatfrågor på ett helt annat sätt än den seniora ledningsgruppen. Och det är faktorer som gör att du som företag inte längre bara kan prata om hur ambitiösa mål du har satt. För är du inte rustad för att också agera, då blir dessa mål bara tomma ord och då kommer målen garanterat också att spricka i slutändan.

Och det är alltså här som verktyget kan vara till hjälp, hoppas Staffan Ekholm, som avslutar med att säga:

– Vi är i uppstartsfas nu med ett antal företag, och vi har gjort verktyget tillgängligt online för den som vill testa det på sin organisation. Vi befinner oss alltså tidigt i processen, men är samtidigt övertygade om att Transitionview kan tillföra stort värde redan i dag.

Läs fler artiklar om nya typer av verktyg som kan användas inom hållbarhetsarbetet


Ämnen i artikeln:

IndustriCsrEkologisk hållbarhetHållbara städerPolitik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev