Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Oberoende fiskexpertis försvinner i miljöprövning

Publicerad: 21 mars 2011, 12:56

Regeringen överväger att lägga ned Fiskeriverkets utredningskontor. Förslaget kommer ursprungligen från den nya Havs- och vattenmyndighetens tillträdande GD. Reformen kommer att försvaga expertisens roll i miljöprövningarna, menar forskare.

Ämnen i artikeln:

Fiskeriverket

Första juli omorganiseras den svenska fiskeförvaltningen. Som ett led i detta funderar regeringen på att flytta ut Fiskeriverkets utredningskontor till länsstyrelserna och stryka bestämmelserna om expertisens rättsliga status. Effekten blir en drastisk försämring av miljöprövningen, menar forskare som idag jobbar med frågorna .

– Det kan innebära en försvagning av skyddet av vattenmiljön i miljöprövningarna. Inte bara för fisken utan också för habitaten och vattenmiljön i stort, säger Malin Hemmingsson på Fiskeriverkets utredningskontor i Göteborg.

Idag jobbar totalt 22 experter på Fiskeriverkets tre utredningskontor runt om i landet. Det är marinbiologer, limnologer och fiskevårdsbiologer som utgör en tung remissinstans i miljöprövningar av till exempel oljeutsläpp i hamnar, dragningen av gasledningar, vattenkraftverk och havsbaserad vindkraft.

Enligt Malin Hemmingsson har kontoren fram till idag kunnat stå självständiga i miljöprövningarna och koncentrerat sig på biologiska och limnologiska effekter av företagen – något som kan försvåras om expertisen sprids ut på länsstyrelserna och som gör att de kommer att underställas helt andra krav.

– I fjol lämnade vi över 500
yttranden till miljödomstolarna och nästan 400 samrådsyttranden inför domstolsansökningar. En flytt till länsstyrelserna skulle innebära att det blir en viktig instans färre i miljöprövningen som kan värna om vattenmiljön. En nationell myndighet väger tungt i domstolsprocessen, säger Malin Hemmingsson.

Bestämmelserna om utredningskontorets rättsliga status togs bort i lagförslaget om den nya havsmyndigheten som miljödepartementet presenterade förra veckan. Redan tidigare hade den nya myndighetens tillträdande GD Björn Risinger beskrivit och ställt sig bakom de organisatoriska förändringarna i ett PM.

Den nya Havs- och vattenmyndigheten startar första juli. I samband med detta läggs Fiskeriverket ned.
 
Läs mer om förslaget i regeringens proposition (sidan 7)

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev