Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Öka medvetenheten om vattnets värde

Publicerad: 19 september 2019, 11:08

Robert Jönsson, ÅF.

DEBATT. ÅF:s vatten- och hållbarhetsexperter föreslår en sammanhållen nationell vattenpolitik och en funktion som tillhandahåller uppgifter om vattentillgången. Dessutom behöver vattnet få ett tydligt värde.


Konsekvenserna av klimatförändringarna är uppenbara – torka, brist på grundvatten och skogsbränder är vår nya vardag. Det påverkar vattenförsörjningen, både tillgången på vatten samt dess kvalitet. Vi har i Sverige alltför länge tagit för givet vatten som en oändlig och förnybar råvara. Det är påtagligt att det finns ett stort behov av en framsynt och tydligare hantering av vattenfrågan.

I Sverige står industrin för drygt 60 procent av vattenanvändningen, och efter förra sommarens torka fick många industrier problem. Uteblivet, eller begränsad tillgång till, vatten ger snabbt mångmiljonförluster. Föroreningar, saltvattenintrång och tillgång till vatten har seglat upp som prioriterade frågor inom samhälle och näringsliv.

Flera industrier har investerat mycket för att sänka vattenförbrukningen. Som ett resultat har vattenuttaget sjunkit, och till viss del även vattenanvändningen. De industrier som arbetar med kontroll och skydd av sitt eget vattendrag är ändå beroende av faktorer de idag inte råder över. Exempelvis tillgång till kunskap om vad som händer före och efter det lokala vattendraget, och tillgång till data i realtid om vattenläget.

När rent vatten blir en bristvara, och flera intressen gör anspråk på samma vattenresurs – jordbruk, hushåll, industri, naturvärden, vattenkraft etc. – hur ska tillgången prioriteras? Och när många prognoser visar att det som vi idag kallar för extremsommar kommer att vara normen – vad är vattnets värde?

ÅF ägnade Almedalsveckan åt samtal om vattenanvändningen i Sverige. Sydvatten har anlitat ÅF för att göra en genomlysning av vattenresursfrågan i Sverige ur ett helhetsperspektiv, vilket resulterade i rapporten Klimatsäkert vatten. Utifrån erfarenheten från det arbetet, samtalen i Visby och många års samarbete med svensk basindustri, energi, kommuner, myndigheter och dricksvattenproducenter, presenterar vi några förslag på förbättrad vattenförvaltning.

Instifta nationell funktion med tydligt mandat. Vi behöver tydligare samverkan kring och fördelning av ansvar för den gemensamma vattenresursen för ökad samhällsnytta. Vi föreslår därför att det skapas en sammanhållen vattenpolitik i ett departement och att en utpekad myndighet får funktionen att ansvara för ”Sveriges vattenbudget” som tillhandahåller relevanta uppgifter om Sveriges samlade sötvattentillgångar.

Uppdatera förlegade kvalitetskrav. Idag används vatten av dricksvattenkvalitet till de flesta ändamål i Sverige. Kvalitetskrav från lagstiftare och inom branscher är ofta begränsande och fordrar att vattenkvaliteten ska uppfylla dricksvattenkvalitet. Vilka av dessa som är relevanta eller rentav kontraproduktiva är viktiga frågor.

Inför cirkulärt systemtänkande och effektivare nyttjande. Inför ett system där olika sorters vatten produceras och används till olika ändamål. Dessutom krävs ett mer effektivt nyttjande. Genom förändrad användning av vatten kan sötvattenresursen räcka längre. Detta sker till stor del redan inom vissa industrier, men hela samhället behöver bli bättre på att nyttja vattnet effektivt.

Inför incitament för bättre nyttjande. Vi rekommenderar att någon form av ekonomiskt incitament införs på regional nivå, i syfte att öka medvetenheten om värdet på vattnet. Ett sådant incitament skulle också kunna gå till att finansiera Vattenmyndigheternas uppdrag. Ökat medvetande om vattnets värde skulle medföra ett mer medvetet och därigenom förhoppningsvis mer effektivt nyttjande av vattenresursen.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, anpassad till framtidens klimat och behov, måste medvetenheten och kunskapen öka och åtgärder vidtas såsom en nationell samordning och en cirkulär syn på vattenresursen. I detta ingår även att skydda naturvärden och biologisk mångfald. Sveriges vattenresurser måste räcka till alla, inte bara till dricksvattenkonsumenter och industri, utan till hela samhället nu och i framtiden. Vår tillgång till vatten kan i framtiden bli till en global konkurrensfördel för svensk industri.

Robert Jönsson,
affärsutvecklare vatten, ÅF

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.