måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Omställningen måste bli mer effektiv”

Publicerad: 13 maj 2016, 03:59

DEBATT Drivkraften och rättesnöret för detta kan vara ett nytt miljömålssystem, skriver Matilda Ernkrans från Socialdemokraterna, som är ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.


Miljöförstöringen och förändringar i vårt klimat oroar oss. Det är utmaningar som testar människans och samhällets förmåga. Socialdemokraterna som parti bärs av tilltron till att vi kan påverka vår samtid och framtid, en tilltro till vår gemensamma förmåga. Vi är samhällsbyggare enligt svensk modell. Ett framtidsparti.

I dag, den 13 maj, möts socialdemokrater från hela landet till miljökonferens i Stockholm. Vi ska inspireras av intressanta föreläsare, utmanas och samlas till det som är ett startskott för vårt politikutvecklingsarbete på miljöområdet inför partikongressen 2017 och inför valet 2018.

Vi har utvecklat vår miljöpolitik under många år. Och fortsätter det arbetet. Det var inte en slump att FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972, med Olof Palme som inledningstalare. Socialdemokratin utvecklade miljöbalken – lagstiftningen som är till för att skydda våra miljövärden till nästa generation. Vi var med och skapade miljömålssystemet och koldioxidskatten. Listan kan göras lång.

I dag är våra ledord, bredare och djupare. Vi talar om en omställning av samhället till hållbarhet. För oss socialdemokrater är alltid riktningen ett steg framåt, aldrig bakåt. Omställningen innebär inte minskad tillväxt utan hållbar tillväxt. Omställningen innebär inte sämre välfärd utan bättre.

Vi tror på en omställning som görs varaktig och hållbar med så breda uppslutningar som möjligt. Kanske ger det inte de tjusigaste pamfletterna men det levererar den stabilitet som en omställning på riktigt kräver. Den som handlar om vår överlevnad, vår civilisations framtid och vårt sätt att säkra att våra barn och barnbarn tar över en värld och en miljö som stödjer deras liv och framtid.

Grunden för en ny modern socialdemokratisk miljöpolitik som bär framåt tror vi kan tecknas i ett antal principer:

- Politiken för en hållbar utveckling bör vara sammanhållen och strategisk på alla politikområden. Den bör tas fram i så bred samverkan som möjligt för att ge tydliga långsiktiga signaler om inriktningen
- Den ekonomiska politiken måste stödja hållbar utveckling genom att komplettera BNP med mått som indikerar samhällets resursutnyttjande och miljöpåverkan.
- Näringslivet ska delta i omställningen genom att redovisa miljöpåverkan tydligare, genom att investerare får god information när de investerar i fonder och aktier.
- Samhället ska genom investeringsfonder för innovation och hållbar tillväxt och genom att de statliga företagen agerar förebilder med mer miljöinriktad ägarstyrning stimulera omställningen
- Ta stora steg mot en mer cirkulär ekonomi. Återvinning, återanvändning och utvinning av resurser från samhällets sophögar ger jobb och minskad resursanvändning
- Planera för ett mer klimatsmart och miljövänligare samhälle. Våra planeringsinstrument måste bli mer tydligt inriktade mot att vi ska ställa om till ett hållbart och fossilfritt land.
- Teknikutveckla, stimulera innovationer och utbilda för utveckling av fossilfria bränslen och material, för ny teknik som minskar spridningen av kemikalier, av övergödande ämnen och av ett konkurrenskraftigt innovativt och miljövänligare jordbruk.
- Miljöskatterna måste åter vara ett redskap för omställning. Miljöskatternas andel av BNP har kraftigt minskat. Förorenaren måste betala, den principen har urholkats de senaste tio åren. Samtidigt måste subventioner av miljöskadlig verksamhet avvecklas.

Omställningen måste bli mer effektiv genom ett tydligare samspel mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. De som kan och vill gå före ska kunna få göra det.

Drivkraften och rättesnöret för detta kan vara ett nytt miljömålssystem. Dagens miljömål ska vara uppnådda till 2020 förutom klimatmålet som har ett senare definierat årtal. Vi måste redan nu börja ta fram en modell som bättre ser till det moderna samhällets utmaningar i en mer globaliserad värld.

De nio planetära gränserna som utvecklats en av grupp forskare ledda av Johan Rockström vid Stockholms universitet innebär ett för mänskligheten antal avgörande mätbara indikatorer. Det är intressant. Dagens 16 miljömål ryms alla inom någon av de nio gränserna så ett sådant system innebär inte en ambitionssänkning utan en uppgradering till en modell som är mer tydlig, mätbar och relevant.

De är med tillförsikt vi socialdemokrater tar oss an det framtidsinriktade samhällsbygget. Vi lär av vår historia som ett parti som genomfört stora samhällsutvecklingssprång. Vi ledde omställningen från ett fattigt Sverige till välfärdsland. Vi ska klara en omställning som bär miljö, klimat, jobb, kunskap och välfärd på samma sätt. Hållbart. Enligt svensk modell.

Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev