Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Överenskommelse om miljöanpassad vattenkraft klar

Publicerad: 9 mars 2018, 10:59

Regeringen är överens med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att skicka ett förslag till ny lagstiftning om vattenmiljö och vattenkraft till lagrådet.


Den 20 mars ska en proposition vara klar och enligt lagrådsremissen ska den nya lagstiftningen träda i kraft den 1 januari 2019. I den nya lagstiftningen slås fast att såväl klassning av vattendrag som Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar ska ändras för att värna vattenkraften.
– Det viktiga är att prövningarna nu kan komma igång. Det är den stora vinsten för miljön, sa miljöminister Karolina Skog (MP) på presskonferensen.

Lagrådsremissen är ännu inte offentlig, men förslagen följer den promemoria som regeringen tidigare remitterat. Den fond som gör att mindre vattenkraftsaktörer ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, genom att slippa undan huvuddelen av kostnaderna för miljöprövning, finns nu på plats, finansierad av de åtta största vattenkraftsaktörerna. De senare säkrar samtidigt sin produktion genom att Vattenmyndigheterna blir skyldiga att utnyttja de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som ramdirektivet för vatten möjliggör.

En nationell plan för att pröva vattenkraftverk som saknar miljötillstånd ska tas fram. Planen utgår från behovet att säkra tillgången till vattenkraft. Kravet på ny prövning slopas också, istället kallas det för omprövning och denna kan skjutas upp så långt som planen medger.

På presskonferensen framhöll samordnings- och energiminister Ibrahim Bayland (S) vikten av den överenskomna finansieringslösningen en miljöfond ska finansieras av de åtta största vattenkraftsaktörerna. Miljöfonden gör att branschaktörerna får stå för kostnaderna för miljöprövningarna och de mindre aktörerna ges en chans till överlevnad.
– De nya reglerna skapar en ny stabilitet och balans mellan miljökrav och öppnar upp för att utveckla vattenkraften, sa samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S).

Pernilla Strid

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev