söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Översvämningar kostar hundratals miljoner kronor årligen

Publicerad: 15 maj 2012, 06:34

Samtliga kommuner bör göra lokala klimat- och sårbarhetsanalyser, menar företrädare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.


Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet, och Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring, skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att klimatanpassningsarbetet i Sverige fortfarande inte kommit igång ordentligt. Ändå har det gått fem år sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen kom med sitt slutbetänkande. Artikelförfattarna menar att det är hög tid att regeringen och kommunerna på allvar tar tag i frågan.

Svedberg och Lindenius skriver bland annat:
”Klimat- och sårbarhetsutredningen kom fram till att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige än det globala genomsnittet. Nederbörden kommer att öka i större delen av landet under höst, vinter och vår medan somrarna kommer att bli torrare och havsnivån kommer att stiga. Detta medför en ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor, vilket i sin tur kommer att orsaka skador på byggnader, vägar, eldistribution och dricksvatten.”

Man påpekar att naturskaderelaterade översvämningar redan i dagsläget orsakar samhället kostnader för hundratals miljoner kronor varje år. Och det kommer alltså att bli än värre framöver.

Författarna skriver att om ”klimatanpassningsåtgärder inte vidtas och översvämningsskador inträffar regelbundet för vissa fastigheter kommer det på sikt att bli svårt för försäkringsbranschen att fortsätta erbjuda ett omfattande försäkringsskydd för översvämningsskador”.

Flera åtgärder behöver nu därför vidtas enligt Svedberg och Lindenius.

”Det krävs till exempel förbättrad dagvattenhantering, vallar som skyddar mot översvämningar, gröna tak som minskar inomhustemperaturen i byggnader och baktrycksskydd som hindrar avloppsvatten från att tränga in i utsatta fastigheter.”

”Samtliga kommuner bör även göra lokala klimat- och sårbarhetsanalyser. Dessa analyser bör ligga till grund för klimatanpassningsplaner för att skydda befintlig bebyggelse och undvika att ny bebyggelse påverkas negativt av klimatförändringarna.”

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev