tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Planetnytta – nästa företagsutmaning”

Publicerad: 9 februari 2016, 06:27

DEBATT Det räcker inte med att vara mindre dålig, det är dags att göra gott, skriver Maria Cosnier, Håkan Emilsson och Göran Wiklund, konsulter hos U&We.


Nuförtiden strävar många bolag mot att bli hållbara och genom olika åtgärder och strategier har man hoppat på hållbarhetståget. Man vart är det på väg egentligen?

En del tänker ett par stationer framåt vilket innebär att minska sin påverkan på natur och på sociala system. Andra vill resa längre och ska nolla sin påverkan exempelvis genom att bli koldioxidneutrala.

Men hur är det, kommer det räcka? Faktiskt inte. Vi menar att företag måste sikta ännu längre. För att illustrera detta har vi myntat begreppet planetnytta. Hållbarhet innebär i bästa fall att inte medverka till att planetens status försämras. Men med tanke på hur det ser ut på jorden måste ambitionen vara att ha en positiv påverkan på ekosystemen, naturkapitalet och de sociala systemen. Det räcker inte med att vara mindre dålig, det är dags att göra gott. Planetnytta är att bedriva affärer som ger ett positivt bidrag.

Hur ska företag bli planetnyttiga? Först och främst föreslår vi att planetnytta definieras utefter hela värdekedjan, det vill säga den egna verksamheten plus effekter uppströms och nedströms. Det omfattar intressenter, affärspartners och omgivande samhälle. Ett ramverk att definiera planetnytta är utifrån Kate Raworths modell för en trygg och rättvis utvecklingsbana för mänskligheten på jorden, som kompletterar Johans Rockström med fleras modell över planetens gränser.

Ett företags affärsverksamhet får inte innebära att man medverkar till att gränserna överskrids, varken de planetära eller sociala. För att veta sin planetpåverkan behöver man först bestämma ett nuläge så att väsentliga externaliserade effekter – både negativa och positiva – mäts. Ofta är det fokus på de negativa, men för att undersöka sin nettopåverkan behöver även de positiva aspekterna mätas. En sådan analys kommer att visa de viktigaste områden. Är det metaller, vatten, barnarbete, arbetsmiljö, kemikalier?

Hur levererar man då planetnytta? Exempelvis är det genom att återplantera mer skog än vad verksamheten använder, att binda mer koldioxid än vad man släpper ut, att rena mer vatten än man använder, att producera mer förnybar energi än man gör av med eller att utöver att betala sina arbetare skäliga löner medverka till att andra människor får det bättre ekonomiskt.

Planetnytta är en långsiktig vision, ingen snabbfix. Man kommer inte dit genom att ta i hårdare med ”business as usual”. I stället krävs omprövningar, nya affärsmodeller, innovationer, nya marknader, nya intressenter, nya partners.

Begrepp som cradle to cradle, dematerialisering, fossilfria produkter, cirkulär ekonomi, biomimicry eller mångfunktionalitet är verktyg på vägen. Det finns flera som har bestämt sig: Ikea, SKF, Kingfisher, BT, Cap Gemini, Interface är företag som samarbetar för att utforska hur deras nettopåverkan ska vara positiv.

Exakt vart tåget mot planetnytta går, det vet vi inte och det finns ännu ingen standard och inga tydliga exempel. De som hoppar på det tåget får själva lägga ut rälsen. Är det inte spännande?

Maria Cosnier, Håkan Emilsson, Göran Wiklund, konsulter hos U&We

___

U&We bjuder tillsammans med SVN och Albaeco in till ett frukostseminarium 18 februari i Stockholm för att diskutera vad planetnytta är och hur det kan operationaliseras för att styra verksamheten. Mer information om seminariet finns här.

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev