måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Preems raffinaderiplaner överprövas

Publicerad: 17 juni 2019, 12:59

Preemraff utanför Lysekil.

Foto: Marcus Roos/ Wikimedia Commons

Preemraff överprövas av Mark- och miljööverdomstolen. Naturskyddsföreningen begär tillåtlighetsprövning av regeringen.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för överklagandena av mark- och miljödomstolens tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preems raffinaderi Preemraff i Lysekil. I och med beslutet begär nu Naturskyddsföreningen att regeringen ska tillåtlighetspröva verksamheten enligt miljöbalken, då verksamheten minskar möjligheterna att nå klimatmålen.
– Vi är naturligtvis väldigt lättade över att domstolen faktiskt kommer att pröva Preemraff, för det är ingenting man kan ta för givet. Nu tar vi ett nytt juridiskt steg genom att vi skickar en formell underrättelse enligt 17 kap miljöbalken till regeringen om att den bör pröva tillåtligheten enligt miljöbalken. Det här är något som myndigheter egentligen ska göra för verksamheter med så stor påverkan som det här har, men det har inte skett. Men det är också något som miljöorganisationer och allmänheten kan göra, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, till Aktuell Hållbarhet.

Överinstansen meddelar att den nu ska påbörja den skriftväxling med mera som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.

Det var i november som Preemraff fick miljötillståndet som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av cirka hundra privatpersoner och flera organisationer. Bland annat har Naturskyddsföreningen överklagat med motiveringen att utbyggnaden kommer göra raffinaderiet till Sveriges största punktutsläppskälla av koldioxid, då utsläppen ökar från 1,7 till 3,4 miljoner ton koldioxid per år.

Läs Naturskyddsföreningens underrättelse

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev