fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ramaskri över utvidgat strandskydd

Publicerad: 16 juni 2015, 04:38

Ett stort antal kommuner överklagar besluten att öka strandskyddet till 300 meter.

Ämnen i artikeln:

Strandskydd

Cirka 160 överklaganden om utvidgat strandskydd har inkommit till regeringen i slutet av 2014 och i början av 2015. De som överklagat är fastighetsägare, nyttjanderättshavare, miljöorganisationer och ett stort antal kommuner.

Strandskyddet kan utökas från 100 meter till 300 meter om det behövs för att bevara växt- och djurarter eller för att säkra allmänhetens tillgång till stranden. Lagstiftningen ändrades 2010 och efter det har länsstyrelserna sett över och i vissa fall dragit om gränserna.

Bland de 160 överklagandena finns till exempel sex västkustkommuner som protesterar mot att det blir svårare att bygga i 300-meterzonen, och en grupp skånska godsägare som klagar på länsstyrelsens gränsdragning över deras marker vid sjöar och vattendrag.

– De kommuner som överklagat har huvudsakligen framfört att besluten om utvidgat strandskydd står i strid med tätortsutveckling eller detaljplanearbete och att landsbygdsutveckling försvåras. Ärendena är nu under beredning i regeringskansliet, säger kanslirådet Karin Sparrman på miljö- och energidepartementet.

Varje ärende i den digra bunten prövas individuellt, snabbt och effektivt, försäkrar hon.

Samtidigt visar en sammanställning från Naturvårdsverket att landets totala areal av utökat strandskydd minskat under perioden – från cirka 6 600 till 5 100 kvadratkilometer. Så har till exempel Gotland fått flera områden medan Jämtland inte anmält ett enda område för utökat strandskydd.

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev