Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Rapporter väcker hopp om Hallandsåsen

Publicerad: 3 november 2008, 13:48

Försening och fördyring, var det senaste beskedet om tunneln. Nu väcks åtminstone något hopp.


Tre nya rapporter från Hallandsåskommitén har sett dagens ljus. Rapporterna gäller de geologiska förhållandena, tunneldrivningen och arbetsmiljöarbetet. Och det hela löper enligt kontraktet mellan Banverket och Skanska-Vinci, meddelar Hallandsåskommitén. Rapporterna ger stöd för att den nyreviderade tidplanen som presenterades nyligen ska kunna infrias.

– Där säger man, reserverade med hängslen och livrem, att den ska gå att ta i trafik 2015, säger Peter Fäldt, sekreterare i Hallandsåskommitén.

När det gäller de geologiska förhållandena konstaterar kommitén att de påvisade förhållandena överensstämmer med den bild av bergkvalitet och vattenföring som ges i kontraktets geologiska prognos.

I fråga om tunneldrivningen noterar kommitén att hastigheten för tunnelborrmaskinen, TBM, inte nått den hastighet som projektplanen baseras på. Men rapporten återspeglar å andra sidan inte den reviderade tidplan som Banverket presenterade i början av oktober. Då meddelades även att förseningen medför ökade kostnader på 800 miljoner kronor. När det gäller metoden med TBM som sådan anser kommitén att metoden fungerar väl.

– Vi avvaktar nu svar från Banverket i fråga om den nya tidsplanen som nyligen överenskommits med entreprenören och avser att återkomma med en rapport före årsskiftet, kommenterar Dan Averstad, granskningsledare i ett pressmeddelane från kommitén.

Det tredje området som granskats är arbetsmiljöarbetet.Olyckstalen är fortfarande höga i förhållande till de mål som satts upp, noterar kommitén. Projektet uppmanas att fortsätta på den inslagna vägen med förebyggande åtgärder. Kommitén berömmer projektet för den samordning som sker med samhällets insatsberedskap.

Slutsatsen är, enligt kommitén, att det ser något ljusare ut för tunnelbygget genom Hallandsåsen.

– Det generella i de tre rapporterna är att det går rätt så bra, säger Peter Fäldt.

Utifrån det ni granskat ser det alltså bra ut. Har ni sett något på vägen som är mer problematiskt?

– Hade kommitén gjort det hade den också talat om det, säger Peter Fäldt.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev