torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Regeringen måste ge besked om framtida villkor för förnyelsebara drivmedel”

Publicerad: 17 november 2016, 06:25

DEBATT Ge bussbranschen förutsättningar att fortsätta vara ledande i omställningen till en fossilfri fordonsflotta, skriver Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.


Världen jublade när Parisavtalet slöts för drygt ett år sedan, när målet att den globala medeltemperaturen ska hållas väl under två grader och helst under 1,5 grad blev enigt. Sverige och EU ratificerade avtalet för en kort tid sedan och uppföljningsmötet i Marrakech pågår nu. Den globala medeltemperaturen närmar sig redan 1,5 grad och det krävs krafttag om vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser så att målet klaras.

Sveriges regering har lagt ribban, med uttalande om att bli en av världens första fossilfria nationer. Den svenska bussbranschen är här föregångare. Redan i dag körs drygt 75 procent av den offentligt upphandlade busstrafiken på förnyelsebara drivmedel. Den offentligt upphandlade busstrafiken utgör i sig drygt 90 procent av den totala svenska busstrafiken.

Vi i branschen sträcker stolt på oss och arbetar för att fortsätta på denna väg. Men vi oroas av att regeringen inte ger oss besked om framtida villkor för förnyelsebara och fossilfria drivmedel efter 2018. Hur ska vi våga investera och satsa vidare på nya fordon, tankställen vid våra depåer och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler när vi inte får veta vad som gäller?

Kollektivtrafikbranschen följer skatteutredningen för biodrivmedel noga och vi hör att kvotplikt och reduktionsplikt nämns. Vi är positiva till regeringens ansträngningar att få EU att förstå behoven av ett fungerande kvotpliktsystem i kombination med möjlighet att gynna de höginblandande drivmedlen.

Redan i dag kör svenska bussar på flera olika förnyelsebara drivmedel – syntetisk diesel, biogas, RME och etanol. Dessutom ser vi hur allt fler elbussar och elhybridbussar sätts i trafik runt om i landet. Hela län får fossilfria bussflottor. Det är något vi är stolta över och vi vill gärna fortsätta vara bäst i klassen.

Samtidigt ska utfasningen av fossila drivmedel fortsätta. För att det ska vara möjligt behövs tillgång också på inhemska biodrivmedel där grödor som skogsavfall, el och matavfall utgör grund. Men vi behöver också verka för att den globala marknaden för hållbara biodrivmedel ökar.

Att lägga in alla drivmedel, även höginblandade, i samma kvot- och reduktionspliktskorg riskerar att minska tillgången på höginblandade drivmedel, något som skulle drabba kollektivtrafiken och vår redan i dag höga miljöprofil. En kvotplikt, det vill säga att blanda in förnybara drivmedel i fossila bränslen enligt vissa fastställda procentsatser, innebär också att hela busstrafiken, som redan i dag till drygt 75 procent kör helt förnyelsebart, skulle backa åtskilliga år och hälla mer fossila drivmedel i tankarna. En utveckling som rimmar illa med regeringens ambitioner!

Elektrifieringen av fordon går snabbt och många tillverkare jobbar med att förbättra körsträckorna. Upp till fem mil på en laddning är inga problem med dagens teknik. Genom de gemensamma branschavtalen säkerställs att elen klassas som grön el. Elbusspremien som regeringen nyligen beslutade innebär en möjlighet för kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter att söka pengar för att förnya bussparken. Dessvärre är det väldigt få kommuner och kollektivtrafikmyndigheter som själva äger bussar, vilket gör att en större del av marknaden helt saknar möjlighet att söka premien.

Det innebär att det kommer ta lång tid för omställningen till en tyst, utsläppsfri kollektivtrafik i våra städer. Det innebär också att våra svenska fordonstillverkare riskerar att halka efter den snabba elfordonstillverkningen som exploderar globalt just nu, eftersom innovationer hämmas. En förändring av elbusspremien så att bussbolagen, som äger fordonen, kan söka bidraget skulle ge klimatarbetet en skjuts i rätt riktning.

Det finns ytterligare en skatt som regeringen behöver ta tag i. Elbussar behöver givetvis ha samma elskatteregler som elfordon på räls. För oss i kollektivtrafikbranschen är det en självklarhet. Men så ser det inte ut i verkligheten. Bussar som drivs med el måste betala elskatt, vilket fördyrar trafiken onödigtvis.

Vi vill nu skicka med tre tydliga krav till regeringen:

- Skapa förutsättningar så att bussarna kan fortsätta ligga i framkant för en fossilfri fordonsflotta genom bra villkor för biodrivmedel.
- Förändra elbusspremien så att bussföretagen själva får söka premien.
- Ta bort elskatten för bussar så att lika villkor för tåg och buss gäller.

Sammanfattningsvis vill vi i kollektivtrafikbranschen gärna delta i arbetet för en fossilfri fordonsflotta. Vi är stolta över att leda omställningen till en fossilfri fordonsflotta och vill att den utvecklingen ska fortsätta.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd, Sveriges Bussföretag

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev