tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Regeringen planerar att klimatsäkra budgeten

Publicerad: 2 maj 2016, 05:30

Från och med i höst ska alla departementens underlag ha bedömts ur klimat- och miljösynpunkt.

Ämnen i artikeln:

Regeringen

När budgetpropositionen för 2017 presenteras i höst kommer alla de olika departementens förslag att ha genomgått en konsekvensanalys avseende vilka effekter förslagen får på klimatet och miljön, det kan Aktuell Hållbarhet avslöja i dag.

I lördags kom en promemoria i ärendet från miljö- och energidepartementet. Aktuell Hållbarhet har tagit del av dokumentet och här framgår att alla departement i ett första steg måste göra en miljörelevansbedömning av sina förslag, detta helt enkelt för att bedöma om de har klimat- och miljörelevans. Som stöd för detta har ett nytt webbverktyg tagits fram för alla på regeringskansliet.

I steg två, för de förslag som anses ha en sådan relevans, följer en klimat- och miljöanalys, som utgår från tre frågor:

- Vilka är de viktigaste klimat- och miljöeffekterna?
- Identifiera eventuella samhällskostnader av dessa.
- Föreslå en alternativ handlingslinje med mindre klimat- och miljöeffekter, om det är möjligt och relevant.

Särskilda regler kommer samtidigt finnas för alla enskilda förslag som uppgår till mer än 100 miljoner kronor per år, där ska en specifik kommentar/analys alltid finnas med i det så kallade ramberedningsunderlaget (som är den process där departementen lämnar in de reformförslag man har som medför ökade utgifter, vilka sedan granskas och analyseras av finansdepartementets budgetavdelning som därefter lämnar sin bedömning av förslagen till finansministern).

Klimat- och miljöminister Åsa Romsons (MP) pressekreterare, Helena Hellström Gefwert, skriver i ett mejl till Aktuell Hållbarhet att klimat- och miljöanalyserna ska göras innan budgeten är beslutad och ingå som ett underlag för att bedöma hur den slutgiltiga budgeten ska se ut. ”Tanken är alltså att analysen ska kunna påverka beredningen”, skriver hon i mejlet.

Fredrik Hannerz, tf. stabschef åt Åsa Romson, påpekar att detta inte har med den av Miljömålsberedningen föreslagna klimatlagen att göra. I ett mejl till Aktuell Hållbarhet skriver han:

”Klimatlagen är en annan process men båda handlar om att skapa en styrning mot våra klimatmål. De analyser som ska göras från och med nu kommer garanterat underlätta för att genomföra de åtgärder som krävs av en klimatlag.”

Enligt promemorian från miljö- och energidepartementet framgår även att specifika analysstöd har tagits fram inom tio olika politikområden för att underlätta arbetet. Dessa områden är:

- Samhällsplanering, bostäder och energi
- Resor, transporter och infrastruktur
- Skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske
- Produktion och distribution av energi
- Hållbar turism, friluftsliv, kulturarv
- Avfall, kemikalier och farliga ämnen
- Skattesatser, finansmarknad, pensionsfonder och statliga bolag med avseende på miljö och klimat
- Utbildning och forskning med avseende på miljö och klimat
- Närings- och handelspolitik och förutsättningar för CSR och hållbart företagande
- Biståndet och utvecklingspolitiken

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev