Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Region Stockholm ska driva på för hållbara batterier

Publicerad: 13 mars 2019, 16:03

Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm.

Foto: Fredrik Hjerling

DEBATT. Region Stockholm gör nu en historisk satsning på elbussar och inom några år kommer runt 200 eldrivna SL-bussar rulla på stadens gator och vägar. Tysta, rena och moderna. Elbussen är som gjord för en snabbt växande storstad där just buller och luftkvalitet är utmaningarna, skriver Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.


Storstockholms Lokaltrafik, SL, har redan idag en fossilfri bussflotta. Genom att ställa om till eldrift frigörs biodrivmedel som idag används till bussar till andra delar av transportsektorn som är svårare att elektrifiera. Elektrifieringen av busstrafiken ställer krav på bussens batterier. De ska tåla tuff drift, men också produceras på ett hållbart sätt.

De vinster vi gör lokalt i stockholmsregionen ska inte betalas av människorna och miljön i de länder där batterierna produceras. För det finns problem med produktionen av batterier och spårbarheten av de mineralerna som används i dem. De innehåller bland annat så kallade konfliktmineraler som bidrar till både sociala konflikter och miljöförstöring i länderna där de produceras.

Den mineral som identifierats som mest kritisk är kobolt. För att belysa problemet så finns 60-70 procent av de totala resurserna av kobolt i Demokratiska republiken Kongo som är ett land som sedan lång tid tillbaka präglats av sociala och väpnade konflikter.

Miljöpartiet och den blågröna majoriteten tänker därför att Region Stockholm som en stor aktör ska ställa tuffa krav på aktörerna för en hållbar batteriproduktion när vi upphandlar bussarna. Det ska vara hållbart i alla led, ner till utvinningen av mineraler som finns i bussarnas batterier.

För det första kan hållbarheten för batterier säkerställas via certifiering av de material som används och av de processer som tillämpas precis som det görs med drivmedelscertifiering. Där ska en kravställning ingå om att batterier vilka innehåller hög eller överhuvudtaget någon andel kobolt ej upphandlas.

För det andra ska vi ställa minikrav om att upphandlade trafikutövare ska ha en plan och metod för spårbarheten i sin leverantörskedjor. Due diligence är ett verktyg som företag kan använda för att identifiera och hantera sociala risker i leveranskedjan.

För det tredje ska vi främja återvinning och återanvändning av bussbatterier. Det minskar behov av att nya mineraler bryts.
Social hållbarhet är en grundpelare i de trafikupphandlingar Region Stockholm gör.

Det finns flera risker och utmaningar kopplade till batteriproduktion som indirekt bidrar till att bryta mot riktlinjer om mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrättsliga förhållanden och lokal miljöförstöring, och sin i tur kan medföra att Region Stockholm inte når sina mål om social hållbarhet. Utöver kravställning i upphandlingar krävs det också personal inom Trafikförvaltningen för att säkra uppföljningen. Elbussarnas framfart ska ske både hållbart och ansvarsfullt.

Region Stockholm tänker gå före i detta arbete. Elektrifieringen av busstrafiken kommer. På så vis kan vårt arbete gynna andra regioner när de tar steget. Samtidigt måste vi alla hjälpas åt för en hållbar utveckling på detta område.

Tomas Eriksson (MP)
Miljö- och kollektivtrafikregionråd Region Stockholm

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev