söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Renovera tonerkassetter – praktiska försök #92

Publicerad: 5 oktober 2008, 16:38

Vi har tidigare tittat på metoder för att återfylla tomma laserkassetter med billig toner istället för att lägga ut hemska pengar på att köpa nya. Jag har också visat på hur man kan dammsuga upp toner med en dammsugare utan att förstöra denna. Återstår problemet med tonerläckage, som vi ska titta på här. Normalt skulle detta betyda att man slängde bort kassetten och köpte en ny, för 2500 kronor. För hela skrivaren blir det en kostnad på 10.000 kronor.


Tonerberg inne i skrivaren

När en kassett matat ut tillräckligt mycket toner, kommer tonern att kakas ihop på olika känsliga ställen, särskilt i de tätningar som ska hindra tonern att bara rinna rätt ut ur kassetten. Avsikten med dessa tätningar är att skrapa av tonern från utgångsrullen så att bara ett tunt skikt av färg blir kvar. Detta skikt hoppar sedan över till det ljuskänsliga OPC-bandet, som sveper förbi helt nära, och bildar bilden.

Den del som är mest intressant är doktorskniven (the doctor blade) som är en tunn, gummibelagd, vass plåtremsa som ligger an mot utgångsrullen och skrapar av denna. Ligger det klumpar av toner på denna kommer den inte att göra sitt jobb utan släppa förbi massor av toner, som då rinner ut framtill: tonerläckage.

Arbetet går ut på att demontera fronten av kassetten, leveransdelen, blåsa bort all hopkakad toner och inspektera kniven så att den inte är sliten. Efter renoveringen är kassetten helt tom och måste återfyllas. Köp därför ny toner på en gång.

Bortblåsning sker utomhus! Du anar inte hur gult (eller blått eller rött) det blir i lokalerna om du blåser där.

Anvisningar

Zinetic som jag köpte påfyllningstoner av var av samma åsikt som jag, maskindelarna ska återanvändas om möjligt och inte kastas bort. De hade erfarenhet av att återfylla och renovera kassetter och delade gärna med sig av anvisningarna. De kan säkert hjälpa dig också om du ber snällt. Anvisningarna nedan gäller bara för färgpulverkassetter för QMS Minolta Magicolor 6100 men kan säkerligen anpassas för andra kassettmodeller också.

Verktyg

För kassetter till QMS Magicolor 6100 behövs inga märkliga verktyg:

* En kryssmejsel
 * En flacktång
 * En burk tryckluft (Clas Ohlson)

Städa skrivaren

Börja med att ta ut alla kassetter ur skrivaren och undersöka vilken eller vilka som läcker toner. Det är lätt att se, både på kassetternas front och i botten av skrivaren. Där bildas små bergskejor av toner som skvallrar om vad som läcker.

Dessa måste dammsugas bort. Använder du en oskyddad dammsugare blir den snabbt förstörd av plast i lagren. Skydda dammsugaren enligt den metod som anges här: techworld.idg.se/2.2524/1.144132

Ta om nödvändigt bort kassetten med OPC-film och lägg undan denna på ett skyddat ställe, för att få mera svängrum. Förr var det så att den ljuskänsliga delen kunde bli förstörd av vanligt dagsljus, men ingenting pekar på att det är så numera.

Ett smutsigt jobb

Lägg ut flera tidningar på bordet där du ska arbeta och se till att folk håller sig undan, för toner virvlar väldigt lätt upp och fastnar i allt.

Lägg fram alla verktyg och ta helst på handskar, eftersom fettet från dina fingrar kan fastna på leveransrullen och göra denna obrukbar.

Börja med att studera ritningen och terminologin så du vet vad du ger dig in på.

1. Demontage

Ta bort de fem skruvar som håller främre skyddsplåten (developer roller assembly cover) och lägg dem i en burk. Nu börjar toner snabbt rasa ur kassetten.

Blås av den främre skyddsplåten med tryckluft.

Nu blottas leveransrullens (developer roller) hållarvinkel, en stadig plåtvinkel. Skruva loss dess två skruvar och spara dem i samma burk.

Fäll upp leveransrullens hållarvinkel och dra den och leveransrullen rakt ut med försiktighet. Vidrör inte leveransrullen.

Blås av leveransrullens hållarvinkel och leveransrullen med tryckluft.

Nu lossnar doktorskniven (doctor blade) och dess stödplåtvinkel (doctor blade support). Blås rent dessa med tryckluft, torka av med papper och undersök om doktorskniven är sliten. Förmodligen är den inte det.

Nu är kassetten fri från rullar och grejor. Ställ den nu på kant i en burk och knacka ut all resterande toner.

Dra ut locket från påfyllningshålet och fortsätt skaka ut toner den vägen tills kassetten är helt tom.

Blås rent kassettens front och särskilt skumgummirullarna, avskrapsknivarna och skumgummitätningarna i kanterna. Både påföringsrullen och knivens stöd är av skumgummi.

A. Övre avskrap av gummi B. Påföringsrulle av skumgummi C. Nedre avskrap av gummi D. Knivens stöd av skumgummi.

När allting är rent och fint kan du lägga upp det på arbetsytan för att få en överblick av alla bitar.

Renblåsta detaljer: A. Främre skyddsplåt B. Doktorskniven C.Knivens hållarvinkel D. Leveransrulle och hållare E. Lock till påfyllningshål F.Vad som är kvar av kassetten.

2. Montera

Börja återmontaget genom att försiktigt pilla tillbaka leveransrullen och dess monteringsvinkel, men behåll den i uppfällt läge.

Skjut in doktorskniven under leveransrullen och sätt den på plats. Skjut in knivens hållarvinkel inunder och se till att de små knopparna på hållarvinkeln passar i hålen i knivplåten. Tejpa eventuellt fast kniven mot hållaren för att få den att bli kvar i detta läge.

Fäll ned leveransrullens hållarvinkel och se till att hålen i  denna passar över hålen i knivens hållarvinkel. Detta för att kniven ska hamna absolut parallellt med leveransrullen. I annat fall får du nytt tonerläckage.

Skruva fast leveransrullens hållarvinkel med de två skruvarna. Detta säkrar även doktorskniven och dess hållarvinkel.

Skruva slutligen fast den främre skyddsplåten med dess fem skruvar.

Det var det hele.

3. Fyll på toner

Kassetten är nu tom, ja nästan i nyskick. Fyll på med toner. Börja med att sätta på tonerflaskans påfyllningspip och förslut den. Skaka sedan flaskan upp och ned några gånger och du ser att tonerpulvret övergår till att bära sig åt som en vätska (jfr. kvicksand). En otäckt lättrinnande vätska!

Häll i tonern och sätt i locket.

Glöm inte att anteckna på kassetten att den är renoverad och datum. När du fyllt på den markerar du även detta på kassetten.

Läs mer

Påfyllningstoner köps från: http://zinetic.co.uk Min tidigare handlare, U Refill Toner Ltd., hade slutat med Magicolor 6100-toner.

Så skyddar du dammsugaren mot toner: techworld.idg.se/2.2524/1.144132

Så fyller du på laserkassetter. www.techworld.se/2.2524/1.123894

Om toner

Toner är inte kolpulver. Det finns många som tror det, men i själva verket består det av finmald lättsmält plast, färgad med lämpligt pigment. Det är avsett att fästa på skrivarens ljuskänsliga delar med elektrostatisk kraft, vilket betyder att det fäster på allt annat också, med samma elektrostatiska kraft.

Det smälts därefter fast i papperet genom att papperet rullar mellan två varma rullar (fusen), Minsta värme du använder, och pulvret fastnar.

Händer och verktyg tvättas i kallt vatten, annars fäster tonerpulvret och lossnar aldrig mer.

Om möjligt, använd bara en torr pappershandduk.

Jörgen Städje

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev