tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Replik: ”Lilla Karlsö blir kvar i föreningens ägo”

Publicerad: 30 januari 2012, 15:09

Naturskyddsföreningens ordförande och generalsekreterare svarar på kritiken från Annika Jörnemark, styrelseledamot i gotländska länsförbundet.

Ämnen i artikeln:

SnfGotland

Naturskyddsföreningen svarar på Annika Jörnemarks debattartikel som publicerades på Miljöaktuellts webb 120124.

"Annika Jörnemark, styrelseledamot i Naturskyddsföreningens lokalkrets på Gotland, lyfter i ett inlägg en rad föreningsfrågor. Jörnemark vill att mer av medlemsavgiften ska gå till kretsarna. Just så beslutade föreningens riksstämma 2008. Stämman 2010 avslog dock yrkanden om höjningar, varför sådana inte gjorts. Frågan avgörs även framöver av föreningens demokratiska organ.

Jörnemark har även synpunkter på hanteringen av Lilla Karlsö, som Naturskyddsföreningen äger. Följande fakta gäller. Hösten 2010 bad lokalkretsen på Gotland om en utredning av Lilla Karlsö. En extern utredare tillsattes och arbetade nära en referensgrupp med representanter för såväl Gotlandslokalkretsen som andra delar i föreningen. Upprepade möten hölls, en formell remiss genomfördes och riksföreningen har därefter upprepat träffat och diskuterat med lokalkretsen.

Utredaren baserade arbetet
på riksstämmans beslut i frågan, i först hand att föreningen långsiktigt ska säkra de unika naturvärdena på Lilla Karlsö, och föreslog bland annat att:

Ägandet ska kvarstå hos riksföreningen.

Länsstyrelsen ska, som brukligt i landet och i föreningen, ansvara för att naturreservatets föreskrifter efterlevs och anställa tillsynsman. Det flyttar förvaltningsansvaret närmare verksamheten och gör att tillsynen utförs av en myndighet och inte en miljöorganisation.

Ansvaret för besöks
– och guideverksamheten ska erbjudas kretsen på Gotland.

En långsiktigt hållbar lösning på båttransport till ön ska ordnas.

Betesavtalet ska omförhandlas.

Sammantaget menade utredaren att dessa förslag säkerställer naturvården även på lång sikt och leder till ökad tillgänglighet, bättre ekonomi och förtydligar rollerna mellan berörda parter.

Kretsen invände och
ville själv överta ägandet. Tillsynen, som förtjänstfullt genomförts av Jörnemarks man tillika kretsordförandes son, ville man inte skulle övertas av länsstyrelsen. Det ekonomiskt förmånliga betesavtalet, vars ena part är Jörnemarks svärfar tillika kretsordförandes man, ville kretsen själv behålla.

I början av 2011 beslutade dock Naturskyddsföreningen i huvudsak enlighet utredarens förslag. Nu genomförs beslutet successivt och parallellt fortsätter dialogen med lokalkretsen på Gotland. Många medlemmar på Gotland och inom föreningen i övrigt har välkomnat beslutet"

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev