tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Replik: Vi söker en långsiktig och bred uppgörelse i Miljömålsberedningen

Publicerad: 7 april 2011, 11:19

Allilansen svarar på Per Bolunds tidiare debattinlägg: ”Samma dag som Miljömålsberedningen lämnar över sina förslag till regeringen om etappmål inom de fyra områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald väljer Miljöpartiets ledamot av beredningen, Per Bolund, att på Miljöaktuellts debattsida kritisera regeringens direktiv till beredningen. För oss framstår det som ett något märkligt agerande.”

Ämnen i artikeln:

Miljömålsberedningen

Samma dag som Miljömålsberedningen lämnar över sina förslag till regeringen om etappmål inom de fyra områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald väljer Miljöpartiets ledamot av beredningen, Per Bolund, att på Miljöaktuellts debattsida kritisera regeringens direktiv till beredningen. För oss framstår det som ett något märkligt agerande. Det är ungefär som att under några månaders tid stillatigande se på när ett hus byggs, för att sedan kritisera bygget för att det står på fel plats.

Vi hade hellre sett att Bolund, i likhet med sina forna samarbetspartners i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, hade valt att lägga sin kraft på att givet förutsättningarna bidra till en så konstruktiv process som möjligt. I våra ögon är det svenska miljömålsarbetet alldeles för viktigt för att partipolitiseras. Vi ser det som en viktig grund för de kommande årens miljöpolitik och därför välkomnar vi långsiktiga och breda uppgörelser.

Av Per Bolunds debattartikel att döma, verkar hans kritik bottna i att han inte tycker att det är rimligt att det ska finnas underlag som innehåller samhällsekonomiska konsekvensbedömningar innan etappmål föreslås. Även det är ett väldigt märkligt ställningstagande.

Just bristen på konsekvensanalyser är något som påtalats i det svenska miljömålsarbetet och som redan den tidigare socialdemokratiska regeringen lyfte fram i sin utvärdering av miljökvalitetsmålen.

Syftet med dessa analyser är att skaffa sig ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att på så sätt få bättre regler för samhället som helhet. Konsekvensbedömningen ska vara neutral och beskriva alla relevanta effekter och konsekvenser som ett beslut kommer att få. I likhet med definitionen av hållbar utveckling ska den ta upp såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter.

Vad gäller delbetänkandet som presenterades förra veckan var förekomsten av tillräckliga konsekvensbedömningar en väsentlig del för vilka etappmål som kunde föreslås. Det faktum att alla etappmål inte kunnat presenteras redan nu hindrar inte arbetet att ta fram fler etappmål från att gå vidare.

Enligt Alliansens mening finns det ingen anledning att hasta igenom ett antal etappmål, för att sedan riskera tvingas konstatera att målen inte alls blev så tydliga och konkreta som hade krävts för att möjliggöra den samhällsomvandling som kommer att behövas för att klara generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Etappmålen
ska signalera behov av förändringar till såväl det politiska systemet som myndigheter, kommuner, näringsliv och det civila samhället. Det ställer stora krav på att målen har den kvalitet som behövs. Att sända ut diffusa eller rentav felaktiga signaler riskerar snarare att undergräva hela miljömålsarbetet. Av samma anledning finns det heller ingen anledning för regeringen att ompröva sina ståndpunkter och som Per Bolund önskar, öppna för att de flesta av miljömålsrådets delmål så snabbt som möjligt överförs till etappmål i det nya miljömålssystemet.

Miljömålsberedningen
kommer att fortsätta sitt arbete enligt den plan som finns beskriven i delbetänkandet och återkomma med fler etappmål när tiden är mogen. Förhoppningsvis vill Per Bolund delta i det arbetet.

Roger Tiefensee, riksdagsledamot (C)
Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M)
Anita Brodén, riksdagsledamot (FP)
Irene Oskarsson, riksdagsledamot (KD)
Samtliga ledamöter av Miljömålsberedningen

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev