tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Resultat i klimat och miljöarbete nås genom ledarskap och brett samarbete

Publicerad: 17 juni 2019, 07:12

Ann-Christin L Frickner (C), kommunalråd i Upplands Väsby

DEBATT: Ett starkt och framgångsrikt klimat- och miljöarbete i kommunerna kräver ledarskap och gemensamt engagemang som genomsyrar hela organisationen, skriver Ann-Christin L Frickner (C), kommunalråd i Upplands Väsby


Kommunsektorn måste ta ett stort ansvar för Sveriges arbete med klimat- och miljöomställningen. Samtidigt har kommunerna en begränsad rådighet över många av de nyckelfaktorer som påverkar totalt sett. Allt för många hamnar fortfarande i en av två vanliga och farliga vanföreställningar, antingen att kommunen inte behöver anstränga sig för att det saknar betydelse alternativt att det är kommunorganisationens egen påverkan som är avgörande.

Vi som vill nå resultat i klimat- och miljöfrågor måste våga välja vägar som leder dit och samtidigt lägga en god portion tålamod för att driva processen framåt. Speciellt då det ofta spretar och finns motstånd. Jag vill peka på två centrala insikter för kommunsektorn att lyckas med miljö- och klimatpolitiken.

För det första: en kommun som vill göra skillnad är det viktigt att förstå att en enskild person, eller en organisation, aldrig kan åstadkomma detta ensamt genom ett centraliserat arbetssätt.

Ett starkt och framgångsrikt klimat- och miljöarbete kräver ledarskap och gemensamt engagemang som genomsyrar hela organisationen. Det avgörande är inte antalet medarbetare på kommunledningskontoren med spetskompetens inom klimat- och miljöområdet, det viktiga är att kunskap och bred förankringen för frågorna finns ute i enheterna tillsammans kompetensen hos de som utför kommunens tjänster.

För det andra: att vara en motor i klimat- och miljöarbetet förutsätter att man når utanför kommunhusets väggar. Kommunorganisationen är bara en liten del av kommunen och kan omöjligt sitta med alla svar för helheten. Om vi vill nå klimat- och miljömålen innebär att vi måste hitta nya sätt att kroka arm med näringslivet och civilsamhället för att tillsammans jobba med innovation, beteendefrågor, omvärldsbevakning och dylikt. Ensam är inte stark, tillsammans når vi längre.

Det betyder naturligtvis att kommunorganisationen också måste ha ordning på sitt eget klimat- och miljöarbete, men kommunsektorn måste också öppna sig mot omvärlden och tydligare söka samarbete med samhället i övrigt.

Upplands Väsby jobbade aktivt med att utvecklade klimat- och miljöarbete på detta sätt under åren 2006 till 2014 och klättrade då till toppen av Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommuner. Från och med 2019 är det återigen vår utgångspunkt. Genom tydligt ledarskap och att söka en bredare förankring för klimat- och miljöarbetet internt i vår organisation såväl som med samhället i övrigt.

Vi har exempelvis startat arbeta med en ny mobilitetsplan och kommer att samla fastighetsägare, byggherrar och andra delar av näringslivet i samarbete.  Om vi inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle jobbar i samma riktning har vi goda utvecklingen inom klimat- och miljöarbetet. I Upplands Väsby väljer vi att bjuda in och kroka arm med alla som vill förändra att göra oss sällskap.

Ann-Christin L Frickner (C),
kommunalråd, Upplands Väsby

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev