Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Riksintresse att bygga bort järnvägens tre getingmidjor

Publicerad: 18 januari 2006, 09:41

Järnvägens getingmidja förbi Gamla stan i Stockholm är välkänd. Men det svenska järnvägsnätet har ytterligare två flaskhalsar som begränsar den överflyttning av gods från landsväg till järnväg som många skulle välkomna.


– Ska järnvägen kunna ta hand om en ökad del av godstransporterna är det av riksintresse att spårbristen i storstadsregionerna byggs bort. Arbetet måste påskyndas, framhöll Jan Sundling nyligen som vd i Green Cargo. Jan Sundling är också styrelseordförande i Transportindustriförbundet.
Han säger att spårbristen mellan Malmö och Lund är en av de direkta anledningarna till att godstransporter flyttas över från tåg till lastbil, tvärtemot den ambition politikerna påstår sig ha.
En annan trång passage är sträckan förbi Hallsberg och Mjölby.

Enligt Sika, Statens institut för kommunikationsanalys, som släppte en rapport före jul, fortsätter järnvägen att tappa godstransporter till lastbilar fram till 2020. Överflyttningen blir inte fullt så kraftig som Sika trodde i slutet på nittiotalet, men institutets nya analys visar att vägtransporterna fortsätter att ta lejonparten av godstrafikökningen.
Det har delvis att göra med att godsets innehåll ändrar karaktär. Det blir mindre bulk och mer högvärdiga försändelser från elektronik- och läkemedelsindustrin med höga logistikkrav.
Jan Sundling vill förstås gärna hugga åt sig av den ökade godstransportvolym som väntas de närmaste åren och inför därför olika system för att underlätta lastbilar på tåg. Bland annat har Green Cargo skaffat järnvägsvagnar som klarar omlastning av hela växelflak mellan tåg och bil utan att lyftkran eller truck behöver användas. Efter norsk förebild har man också infört godspendeltåg mellan ett antal terminaler. Fler nyheter är på gång, enligt Jan Sundling.

Många företagsledare i åkeribranschen säger också att de inte har något emot ett utökat samarbete med järnvägen, bland annat för att slippa den starka fokuseringen på lastbilstransporterna som miljömarodörer. Så vill till exempel Ulf Jönsson på Börje Jönssons Åkeri i Helsingborg gräva ner stridsyxorna.
Lastbil och tåg kan komplettera varandra, där tåget transporterar de långa sträckorna och lastbilarna blir regionala komplement. Men alla är överens om att det krävs en förbättring av järnvägens logistik.

Järnvägens kapacitet behöver byggas ut och godstransporterna få en bättre prioritering mot persontågen. Idag är persontågen förstatjing på attraktiva sloter.
– De infrastruktursatsningar på 380 miljoner kronor som riksdagen beslutade om för ett par år sedan var riktiga, men byggda på bränslepriser som var mindre än hälften av dagens. Därför bör fördelning och tidplan ses över så att godsjärnvägen får förutsättningar att ta ett ökat ansvar, anser Jan Sundling.
– Ofta är det inte snabbheten i sig utan tillförlitligheten och flexibiliteten som är avgörande för godstransportköparna. Då har lastbilen en fördel. Den kan dirigeras om när något hänger upp sig, säger Inge Vierh, godstransportanalytiker på Sika.
Av Göran Kristiansson

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev