Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Röster om klimatpolitiska handlingsplanen: Mycket som redan har hänt och för lite djärva idéer

Publicerad: 17 december 2019, 15:40

Aktuell Hållbarhet låter sex experter värdera förhandsinformation från den klimatpolitiska handlingsplanen

Den klimatpolitiska handlingsplanen har i dag tagits emot med stort intresse och mötts av både ris och ros. Så småningom kommer den politiska diskussionen att ta vid. I dag väljer Aktuell Hållbarhet att låta experter, företagare, miljörörelse och lobbyister att ge sina första spontana reaktioner.


 

Mette Kahlin McVeigh, Fores, hade hoppats på mer konkreta åtgärder från regeringens sida

Foto: Fores

Mette Kahlin McVeigh, chef för kilmatprogrammet, Fores 

– Att svara på klimatpolitiska rådets rekommendationer ”till väldigt hög grad” som Lövin uttrycker det, räcker inte. Samtidigt är det glädjande att de åtminstone vägt in klimatpolitiska rådets rekommendationer eftersom det är en del av klimatramverket och borde ta en central plats i klimathandlingsplanen. Detta är något vi kommer titta på för att bedöma planen i morgon.

– Att utreda, undersöka och se över är väl okej, men det borde regeringen satt i gång med dagen efter klimatpolitiska rådets rekommendationer kom ut. Vi hade hoppats på fler konkreta åtgärder för att Sverige under nästkommande tre år ska ligga i fas med våra långsiktiga klimatmål, men om de hinner med alla dessa aviserade åtgärder bådar det gott.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, saknar kreativa finansiella lösningar.

Foto: Foto: Fossilfritt Sverige

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige 

– Områden som transporter, bygg och bioekonomi är väl täckta med förslag som redan är sjösatta och en rad helt nya idéer, det tycker jag är bra. Det är också bra och glädjande att man lyfter plastraffinaderier som ett nytt innovationsområde. Det handlar om cirkuläritet och rätt hanterat kan det bli ett nytt Hybrit (storsatsningen på vätgas vid framställning av stål, reds anmärkning). 

– Det jag framför allt saknar är experimentmöjligheter, att skapa fönster för ny innovation utanför den befintliga långdragna tillståndsgivningen. Slutligen sägs det för lite om finansiering. Det finns gott om kapital i samhället, men ett underskott när det gäller viljan att investera i dem nya lösningarna. Om det är så att risken är för stor så borde staten i högre utsträckning få möjlighet att stiga in i klimatsatsningar som kräver mycket kapital. 

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, oroar sig för att tiden för att genomföra alla regeringens förslag är knapp

Foto: Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Om de svenska klimatmålen ska nås måste utsläppen minska med nästan lika mycket under denna mandatperiod som de har gjort sammantaget under de senaste 30 åren. Vi välkomnar därför klimathandlingsplanen, som innehåller en lång rad viktiga förslag på ny politik för att hantera situationen.

– Samtidigt är vi oroliga för att tiden för genomförande är mycket knapp. Nu måste fokus ligga på att snabbt sjösätta de förslag som läggs fram i planen och samtidigt klimatsäkra kommande budgetar. Inte en enda krona av skattebetalarnas pengar, varken direkt eller indirekt, får gå till att fortsätta förbränna fossila bränslen.”

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, saknar konkreta förslag på överflyttning till järnväg och sjöfart

Foto: Pax Engström

Jakob Lagercrantz, vd, 2030-sekretariatet  

– Framför mig har jag en stor mängd förslag, men de flesta redan påbörjade och i vissa fall införda. Så var finns den höjda ambitionsnivån? På transportområdet har Sverige redan infört reduktionsplikt och bonus-malus. Två viktiga styrmedel som kommer att följa oss fram till 2030. Jag saknar konkreta förslag på överflyttning till järnväg och sjöfart, och kanske framför allt på beteendeområdet.

 

Nina Ekelund, Hagainitiativet, vill se fler skarpa etappmål

Foto: Hagainitiatiivet

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet 

– Flera viktiga förslag finns med i planen, såsom en elektrifieringsstrategi och strategi för cirkulär ekonomi. Båda är helt nödvändiga för att snabbt ställa om och därför är även utredningen för effektivare miljöprövning avgörande. Omställningen går i dag för långsamt, delvis på grund av långdragna processer. Vidare saknar vi en förhöjd ambitionsnivå på EU-området och transportområdet. Det behövs ett ännu vassare EU ETS för att näringslivet ska kunna skynda på omställningen, utsläppsreserven borde vara tom senast 2040, inte 2050 som handlingsplanen föreslår. 

– Vi hade också gärna sett att Sverige verkade för etappmål till 2030, 2040 och 2050 som är i linje med 1,5-gradersmålet. Överlag är det många löften som för att kunna infrias behöver en finansiering som motsvarar ambitionsnivån.

Pär Larshans, Rang-Sells är nöjd med att Cirkulär ekonomi finns med i planen

Foto: Rang-Sells

Pär Larshans, hållbarhetschef Rang-Sells 

– Det gläder mig att omställningen till cirkuläritet nämns i klimathandlingsplanen. Cirka hälften av alla våra klimatpåverkande utsläpp kommer från icke cirkuläritet. Jag hoppas att Sverige skall driva frågan att få den cirkulära och att den resan görs tillsammans med näringslivet. Jag anser att vi behöver göra vad vi kan för att stödja det initiativ som Ikea och H&M tagit där cirkuläritet tillsammans med utfasning av fossila bränslen i transporter och för tillverkning är den långsiktiga lösning.

 

 

 

Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.