söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ruttkarta för fartyg ger koll på inkräktare

Publicerad: 14 januari 2010, 09:03

Djur som liftar med båtar kan utrota arter i sitt nya hemmavatten. En smart karta för fartygsrutter kan bli räddningen.


En karta för fartygsrutter kan bli ett viktigt hjälpmedel i försöken att förhindra de biologiska katastrofer som kan bli följden av att arter från ett vatten förflyttas till nya vatten. Det rapporterar AFP.

Det är tyska forskare som använt sig av AIS-systemet, Automatic Identification System, för att skapa en karta över hur världens 16.363 största fartyg rörde sig under 2007. Kartan visar att rörelsemönstret för olika typer av fartyg kan ha stor inverkan på risken för spridning av exempelvis larver och sniglar, arter som när de förflyttas i värsta fall kan leda till utrotning av andra arter.

Det är sedan tidigare känt att djur ofta förflyttas i fartygs ballastvattentankar. Utgångsläget för diskussionen har varit att fartyg oftast seglar till närliggande hamnar snarare än fjärran destinationer. Verkligheten visade sig dock vara mer komplicerad än så. Forskarna vid Carl von Ossietzky-universitetet i Oldenburg fann att risken för skadliga artförflyttningar bland annat hänger samman med vilken typ av fartyg det handlar om. Containerfartyg seglar exempelvis längs tämligen förutsägbara och reptetetiva rutter som dessutom är koncentrerade till ett mindre kluster av hamnar bestående av tolv regioner i världen. Ett europeiskt containerfartyg rör sig till exempel ofta mellan Rotterdam, Hamburg och Antwerpen, menar forskarna. Ytterligare en iakttagelse är att containerfartyg rör sig snabbt, mellan 20 och 25 knop, och i snitt tillbringar mindre än två dygn i hamn.

Bulkfartyg är däremot mer oförutsägbara. Rutterna är starkt beroende av tillgång och efterfrågan på de material de skeppar och under ett år besöker de sällan samma hamn två gånger via samma rutt. Detsamma gäller oljetankers som dock har ett mindre antal destinationer i form av oljeterminaler och raffinaderier.

Relativt låga hastigheter, mellan 13 och 17 knop, och längre tider i hamn är gemensamma faktorer för bulkfartyg och oljetankers. Dessutom är både bulkfartyg och oljetankers stora användare av ballastvatten då de ofta färdas utan last.

”Med 90 procent av världens transporter via sjöfart utgör det globala nätverket av handelsfartyg en av de största transportmetoderna för invasiva arter”, konstaterar forskarna vid Carl von Ossietzky-universitetet. Kostnaderna för artkonflikter beräknades redan 2005 till 120 miljarder dollar per år, enligt forskarna som exemplifierar med den amerikanska kammusslan, Mnemiopsis leidyi, som under 80-talet spreds till Svarta havet via ballastvatten med stora konsekvenser för fiskenäringen där.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev