måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ryska Greenpeace inför Cop: ”Vi hoppas att Rysslands delegation kommer agera konstruktivt”

Publicerad: 4 november 2022, 08:50

Vladimir Chuprov är ansvarig för energi- och klimatarbete på Greenpeace i Ryssland.

Foto: Greenpeace

På söndag inleds Cop 27 i Egypten. Samtidigt pågår ett krig i Ukraina till följd av den ryska invasionen. Aktuell Hållbarhet har frågat Vladimir Chuprov, ansvarig för energi- och klimatarbete på Greenpeace i Ryssland, hur han ser på landets deltagande i klimatförhandlingarna och hur den politiska debatten just nu är i hans hemland.

Ämnen i artikeln:

VeckobrevKlimatpolitikEnergi och Miljö

Anders Hellberg

anders.hellberg@aktuellhallbarhet.se


Texten nedan är en översatt mejlkonversation mellan Aktuell Hållbarhet och Vladimir Chuprov:

Hur skulle du beskriva Rysslands roll i det kommande Cop-mötet i Egypten?

Enligt officiell information är man från Rysslands sida just nu involverade i det förberedande arbetet inför Cop. Här avser man att bidra till att länder ska kunna närma sig varandra, bland annat i frågor om skärpta klimatmål till 2030, om klimatfinansiering som sträcker sig bortom 2025, samt i utvecklandet av ett institutionellt ramverk som ska hantera förluster och skador som följer av klimatförändringarnas negativa effekter. 

Vi hoppas, baserat på denna information, att den ryska delegationen kommer att agera konstruktivt.

I den ryska debatten i dag, vilka klimat- och energirelaterade frågor diskuteras mest?

De senaste två åren har debatten skiftat en hel del. Länge var frågan: ”Sker det verkligen klimatförändringar och vad är i så fall människans roll i detta?”. Nu är frågan mer: ”Hur kan en ny fossilsnål ekonomisk modell se ut?”. 

En av anledningarna till att detta skifte uppstod var EU:s initiativ att introducera sin gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM. 

(CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, är en bärande del i EU:s 55%-paket. Den är inriktad på import av koldioxidintensiva produkter, exempelvis för elproduktion, och syftar bland annat till att uppmuntra partnerländer att införa en politik för koldioxidprissättning, red. anm.)

Ryska beslutsfattare ser nu möjligheter för kärnkraft och storskalig vattenkraft, men också för naturbaserade lösningar som utökat skogsbruk. Debatten kretsar dock fortfarande kring idén om att fossilgas är motorn i en fossilsnål ekonomi, och att fossilgas framför allt behövs i sektorer som transport, värme och elproduktion.

Kol och olja i sin tur har i många årtionden ansetts utgöra själva grunden för energimixen. Speciellt viktiga är dessa energislag för landets exportsektor då merparten av Rysslands statsbudget kommer härifrån. Men den nuvarande situationen kan komma att ändra på detta. 

Vad gäller förnybar energi, med undantag från storskalig vattenkraft, så ses det mest som en marginell del av energibalansen i dag. De flesta beslutsfattare i Ryssland är ganska avvaktande här och det finns ännu inte någon större förståelse för att förnybart faktiskt är en möjlig väg framåt. Problem som följt av den nuvarande situationen har samtidigt lett till att utbyggnaden av förnybart har saktat ned. Framför allt redan planerade projekt har skjutits upp, och dessutom har kostnaderna ökat. 

Sedan finns slutligen också en debatt om återbeskogning av övergiven jordbruksmark. Här finns en stor potential – det handlar om mellan 50 och 70 miljoner hektar, en yta större än hela Sverige – men nuvarande lagstiftning ger än så länge inte riktigt möjlighet att utveckla ett sådant skogsbruk. 

Enligt Greenpeace i Ryssland, vilka är de viktigaste stegen som den ryska regeringen bör ta när det gäller landets klimat- och energipolitik?

Enligt fjolårets Glasgow Climate Pact så ska alla länder innan det här årets slut stärka sina nationellt beslutade klimatåtaganden, så kallade NDC:er, som har sikte på år 2030. Här har Ryssland en stor möjlighet att agera. I dag har vi ett löfte att vi ska minska utsläppen med 30 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Men redan år 2020 hade utsläppen minskat med hela 52 procent. Så därför innebär den nuvarande NDC:n att Ryssland inte behöver minska utan i stället kan öka utsläppen.  

Vissa beslutsfattare i Ryssland förstår att det därför finns en potential att stärka vår NDC. Samtidigt finns ingen egentlig plan att göra detta i år på grund av en osäker ekonomisk situation och på grund av att så få andra länder hittills valt att uppdatera sina 2030-mål. 

På Greenpeace i Ryssland tror vi däremot att det är fullt möjligt att skärpa åtagandena ytterligare, men då krävs att staten sätter som mål att avsevärt öka andelen förnybart då det gäller utvecklingen av landets energisystem. Enligt vår position är kärnkraft, storskalig vattenkraft, fossilgas och icke-grön vätgas inte en del av en hållbar modell framåt. Skogsbruk på övergiven jordbruksmark bör däremot kunna vara en del av klimatlösningen, men det får inte ses som någon ersättning för att också sätta in åtgärder i syfte att minska utsläppen från energi- och transportsektorn. 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev