Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så blev Stockholm bäst på miljö

Publicerad: 20 februari 2013, 07:47

Stockholms läns landsting ligger i topp när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Tuffa, långsiktiga och mätbara mål är nyckeln till framgång, tror landstinget som vill höja ribban ytterligare.


Miljöaktuellts rankning av landsting är främst baserad på våra egna enkätfrågor, men väger också in statistik hämtad ur kommun- och landstingsdatabasen Kolada som sammanställs i samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten.
Etta på den allra första listan är Stockholms läns landsting. När enkätsvaren var sammanställda låg man på delad andra plats, men när siffrorna från Kolada-databasen hade summerats stod landstinget som ensam segrare. (Läs mer om hur rankningen gjordes här.)
– Det är jätteroligt att vi fått det här erkännandet. Vi började tidigt med miljöfrågorna och jag tycker att vi har drivit på landstingens och regionernas miljöarbete. Nu höjer vi ribban ytterligare genom att vi har antagit nya, ännu tuffare mål, säger Gustav Andersson (C), landstingsråd med ansvar för miljöfrågor.

Charlotta Brask som är
miljöchef på Stockholms läns landsting berättar att landstinget har jobbat med miljöprogrammen i 20 år. Under den tiden har politiker och tjänstemän samlat på sig kunskap och erfarenhet. Varje gång programmet förnyas lägger de till något okänt område, där det krävs nya insatser för att klara utmaningarna.
– Jag tror att det är våra långsiktiga, tuffa och mätbara mål som nu ger resultat. De områden där vi kommit längst kännetecknas av drivande politiker och duktiga tjänstemän. Vi gör inget halvdant,
utan satsar helhjärtat och arbetar systematiskt. Vi ska vara stolta över vårt miljöarbete, men inte nöjda, säger Charlotta Brask.

Ett av landstingets mål
är att minska koldioxidutsläppen med 75 procent från 1990 till 2020. Ett annat består i att öka andelen förnybar energi (uppvärmning, kylning och el) till 95 procent 2016. Samma år ska andelen förnybart bränsle till transporterna vara minst 75 procent.
Det är mål som kommer att uppnås, om man får tro Gustav Andersson och Charlotta Brask.
Miljöarbetet rapporteras årsvis i en miljöredovisning. I förra miljöprogrammet uppnåddes 20 av 23 mål.
– Om vi inte uppnår målen syns det direkt. Vi kan inte slingra oss undan. Det värsta är luddiga mål där man kan känna efter om man uppnått målet eller inte, säger Charlotta Brask.

När landstinget planerar för framtiden är det tre utmaningar som är viktigare än andra: klimat, resurshushållning och giftiga ämnen.
– Vi är fortfarande långt ifrån att vara ett hållbart landsting, men jag tror att vår egen klimatpåverkan kan vara hållbar i början av 2020-talet med bland annat en fossilfri fordonsflotta. När det gäller läkemedlens miljöpåverkan är det mycket svårare att bedöma vad som krävs för hållbarhet, säger Gustav Andersson.
Charlotta Brask ser flera förbättringsområden för sitt landsting. Det måste bli bättre på att lyfta fram miljöåtgärdernas ekonomiska fördelar och på att underlätta vardagen för landstingens anställda och bör dessutom samarbeta mer med andra.
– Även om Stockholm är stort är vi inte tillräckligt stora för att kunna göra allt själva. Alla landsting mår bra av mer samarbete. Vi måste också fortsätta jobba förebyggande. Personalen ska inte behöva undersöka om beställningsvarorna uppfyller våra miljökrav. Vi måste se till från centralt håll att bara godkända produkter hamnar i katalogen, säger Charlotta Brask.

Delegationer från andra
länders sjukhus har kommit till Stockholms läns landsting för att lära av miljöarbetet. Charlotta Brask har hållit föredrag utomlands. Trots att det ligger utanför landstingets uppdrag tror hon att miljönyttan av att inspirera andra är stor, kanske till och med störst.
Det tror även Gustav Andersson.
– Vi mångdubblar effekterna av vårt miljöarbete när vi delar med oss av vår kunskap och våra lärdomar. Det ska vi jobba vidare med, säger han.

Alla enkätfrågor och svar och övriga underlag till rankningen finns publicerade på www.landstingsranking.se.

Jesper Gunnarsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev