måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Så blir Sverige ett verkligt klimatföredöme”

Publicerad: 24 augusti 2015, 11:08

Dra nytta av svensk kompetens i klimatarbetet, skriver ledarna för LO, LRF och Svenskt Näringsliv på DN debatt.

Ämnen i artikeln:

LrfSvenskt Näringsliv

Karl-Petter Torwaldsson (LO) Helena Jonsson(LRF) och Carola Lemne (Svenskt Näringsliv) sammanfattar sina synpunkter på svensk klimatpolitik i sex punkter på DN debatt idag.

Störst effekt ger enligt skribenterna ökad export av klimatsmarta produkter och tjänster. Det pågående arbetet för att skapa ett klimatpolitiskt ramverk bör därför ha följande utgångspunkter:

1 Skapa största möjliga globala klimatnytta
Sverige kan tillverka och exportera produkter med låga nivåer inbäddad koldioxid och erbjuda klimatsmarta tjänster och produkter som ersätter resursintensiva eller fossila alternativ

2 Anta ett nationellt utsläppsminskningsmål
Sverige bör slå fast ett mål om att senast år 2050 ha utsläpp av växthusgaser motsvarande högst två ton per capita. Detta ligger i framkant vid en internationell jämförelse. I dagsläget är utsläppen knappt fem ton per capita.

3. Skapa ett flexibelt ramverk.
Ramverket bör vara flexibelt så det möjliggör justeringar utifrån förändringar som sker i vår omvärld.

4. Fokusera på kostnadseffektivitet.
Styrmedel ska verka för att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs först. Störst klimatnytta per investerad krona bör vara utgångspunkten, oavsett sektor.

5. Låt EU styra den handlande sektorn.
De sektorer som ingår i den europeiska handeln med utsläppsrätter bör även fortsättningsvis omfattas och enbart styras av de europeiska reglerna. Att påföra ytterligare styrmedel för samma sektor riskerar inte bara att försämra konkurrenssituationen för den svenska industrin och därmed slå ut jobb, det riskerar även att underminera utsläppshandeln utan att ge någon vinst för miljön.

6 Ta en fossilfri framtid på allvar.
Alla vägar behöver hållas öppna. En strategi för biobaserad ekonomi skulle kunna bidra till minskade utsläpp och ökat upptag av växthusgaser. Här finns också andra klimatneutrala lösningar, såsom koldioxidfri energiproduktion och koldioxidavskiljning i basindustrin hanteras strategiskt.

Genom att kombinera ett tydligt bidrag till den globala klimatutmaningen med en stärkt konkurrenskraft och ekonomi kan Sverige bli ett verkligt klimatföredöme, skriver Karl-Petter Torwaldsson (LO) Helena Jonsson(LRF) och Carola Lemne.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev