lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så förnyar Tetra Pak sina miljömål

Publicerad: 21 april 2011, 06:57

Tetra Pak har lyckats väl med att nå sina miljömål för de fem senaste åren och presenterar nu nya offensiva mål.
– Vi höjer ribban igen, eftersom miljöresultat är helt avgörande för att vi ska uppnå en hållbar och lönsam tillväxt, säger vd:n Dennis Jönsson.


Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se


Tetra Pak, ett av världens största företag inom förpacknings- och processlösningar har lyckats väl med sitt hållbarhetsarbete de senaste åren.

Exempelvis berättar Tetra Pak att man minskat sina absoluta koldioxidutsläpp med 12,9 procent samtidigt som man har ökat produktionen med över 23 procent under de fem senaste åren (vilket motsvarar en relativ minskning på mer än 30 procent).
Man har också mellan 2002 och 2010 fördubblat återvinningen av förpackningar i världen och 2010 var 40 procent av alla förpackningar FSC-märkta.

I de nya miljömålen fokuserar Tetra Pak på klimat, återvinning, ansvar för källor och hållbara produkter. Bland annat ska man trots årlig tillväxt på 5 procent begränsa utsläppen av växthusgaser i hela kedjan till 2010 års nivåer – vilket relativt innebär en minskning med 40 procent fram till år 2020.

Här är de nya miljömål så som Tetra Pak presenterar dem.

Klimat: Tetra Pak strävar efter att vid slutet av 2020 ha begränsat sina koldioxidutsläpp till 2010 års nivå, samtidigt med fortsatt tillväxt. En uppskattad genomsnittlig ökning på 5 % per år skulle kräva en relativ minskning av koldioxidutsläppen med 40 %. Målet gäller inte bara Tetra Paks egen verksamhet, utan hela kedjan, vilket innebär att man kommer att involvera sina leverantörer att uppfylla målen och stödja kunderna i deras arbete med att minska sina utsläpp.

Återvinning: Fram till 2020 är Tetra Pak fast beslutade att fördubbla återvinningsgraden för sina använda dryckesförpackningar, som då blir till värdefull råvara för nya produkter. Med en uppskattad årlig tillväxttakt på 5 % skulle det innebära att man om man uppnår det här målet kommer att återvinna ungefär 100 miljarder dryckesförpackningar, enbart under 2020. Detta åstadkommer man genom att aktivt engagera sig i hela återvinningskedjan, från teknikutveckling, effektiv insamling, sorteringsprogram och en ökad medvetenhet hos konsumenterna.

Ansvar för källor: Tetra Pak siktar på ett öka andelen papper som har certifierats enligt FSC™ (Forest Stewardship Council™) i sina produkter till 100 %, och att uppnå delmålet 50 % 2012. Tetra Pak arbetar nära sina leverantörer och andra intressenter för att öka åtkomsten till FSC-certifierad träfiber. Vid slutet av 2011 kommer antalet FSC-märkta Tetra Pak förpackningar att i det närmaste ha fördubblats från 2010 års nivå, till 16 miljarder.

Hållbara produkter: Tetra Pak strävar efter att utveckla förpackningsmaterial som tillverkas av 100 % förnybart material. Deras förpackningar tillverkas redan idag främst av kartong från förnybara källor, träfiber, och Tetra Pak tar viktiga steg mot att öka andelen förnybart material. Företaget har slutit ett avtal med den brasilianska producenten av grön polyetylen, Braskem, för att 2011 lansera lock som innehåller förnybara polymerer som är tillverkade av sockerrör.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev