Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så giftig är barnmaten

Publicerad: 23 januari 2013, 09:45

Livsmedelsverkets senaste rapport slår fast att viss barnmat fortfarande innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium.


Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


En ny rapport från Livsmedelsverket slår fast att viss barnmat fortfarande i varierande grad innehåller tungmetallerna kadmium, arsenik och bly. För små barn kan metallerna innebära hälsorisker, även om halterna inte överskrider de lagstiftade gränsvärdena.
– Halterna av tungmetaller måste sänkas ytterligare. Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror. I EU pågår också en översyn av lagstiftningen och Livsmedelsverket jobbar för att gränsvärdena ska sänkas till en nivå som bättre skyddar barnen, säger Emma Halldin Ankarberg som är toxikolog på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har bland annat granskat modersmjölksersättning, gröt, välling, vegetabiliska drycker och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Totalt har man analyserat 92 olika livsmedel för barn. Arsenik hittades främst i risprodukter som gröt, välling och risdrycker. Många produkter innehöll också låga halter av bly. Livsmedelsverket anser att det är viktigt att just blyhalterna sänks ytterligare – särskilt när det gäller modersmjölksersättningar som ofta används som enda näringskälla.
– Även om blyhalterna i produkterna var under gränsvärdet är det oroväckande eftersom små barn är speciellt känsliga för effekterna av bly. Vi informerar nu berörda företag om resultaten och om hur viktigt det är att de får ner halterna, säger Emma Halldin Ankarberg.

Bästa sättet att skydda sina barn från tungmetaller är enligt Livsmedelsverket att variera kosten så gott det går.
– Liksom andra studier visar våra resultat att det finns skadliga ämnen i barnmat. Vi råder därför föräldrar att variera barnens mat, det vill säga att ge olika sorters mat, och att variera mellan olika märken. På det sättet minskar risken att fastna för en produkt som har högre halter av någon metall, säger Emma Halldin Ankarberg.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev