torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så giftigt är vattnet i Tullinge

Publicerad: 13 augusti 2012, 11:41

Rapporten om miljögiftet i Tullinge är klar. Nu vet man hur miljögiftet kommit ut i naturen och man har lagt fram förslag på hur området ska saneras.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Det var förra sommaren som en student av en slump upptäckte kraftigt förhöjda värden av PFOS i dricksvattnet i Tullinge. Vattenverket i Tullinge fick tillfälligt stängas ned och en utredningen inleddes. Misstankarna riktades tidigt mot den nedlagda flygflottiljen F18 i Tullinge-Riksten och brandsläckningsskummet AFFF, som använts där i mycket stor skala. Nu är utredarnas rapport klar och mycket riktigt var det från den gamla flygflottiljen som utsläppen kom.
– Vi vet nu att giftet har två spridningsvägar. Dels har vi ett pågående utflöde från en berghangar på flottiljen, dels har vi en spridning av PFOS från övningsytor där man använt brandbekämpningsmedel, rapportförfattaren Andreas Woldegiorgis från WSP till Miljöaktuellt.

Utsläppen från berghangaren pågår fortfarande då hangaren måste dreneras på vatten då och då. Vattnet i berghangaren pumpas ut i dagvattnet och sprids enligt Andreas Woldegiorgis med ytvattnet först till något som kallas Bysjöpölen, sedan vidare till Bysjön och sjön Getaren och slutligen via Kagghamrån och ut i Kaggfjärden. Utsläppen från övningsytorna sprids däremot genom grundvattnet och nordväst mot Tullingesjön

Enligt rapporten kan man påvisa kraftigt förhöjda halter av PFOS i fisk, både i sjön Bysjön och i sjön Getaren. Botkyrka kommun rekommenderar vuxna människor att inte äta fisk från Bysjön oftare än 1-2 gånger i månaden och fisk från Getaren oftare än 1-2 gånger i veckan.
– Den allvarligaste exponeringen av PFOR sker via fisk. Därför avråder man barn, gravida och ammande mödrar helt från att äta fisk från de förorenade områdena, säger Andreas Woldegiorgis .

Andreas Woldegiorgis berättar att man nu börjat arbetet med att stoppa utläckaget från berghangaren.
– Arbetet med att bygga filter pågår just nu, och kan förhoppningsvis tas i bruk i slutet av september.
Han menar att detta arbete kan behöva kompletteras med flera anläggningar för att också rena grundvattnet, men han vet inte vilka beslut som fattats gällande detta.
– Man kan nog inte räkna med att rena allt grundvatten, istället får man fokusera på de så kallade "hot spots" som vi identifierat. Främst handlar det förstås om brandövningsplatsen.

I rapporten kan man också läsa att provtagningarna bara gett en antydan om hur omfattande föroreningen är, eftersom grundvattenmagasinet är så stort. Prover på jord- och grundvatten visar emellertid att mycket höga halter av PFOS finns på de så kallade "hotspots" man identifierat. Vissa prover på huvudbrandövningsplatsen visade över 40 000 ng/L och på andra platser på den före detta flygflottiljen har man uppmätt över 500 ng/L i grundvattnet och mer än 8000 ng/G i jorden (torr substans). I rapporten skriver man också att det skulle ta mycket lång tid innan föroreningen "tvättades ut" även om föroreningskällan togs bort.

Tullinge vattenverk är en betydelsefull reservvattentäkt och därför är det viktigt att hålla den i drift, skriver Botkyrka kommun på sin hemsida. Botkyrka kommun meddelar också att man kan komma att installera kolfilter på vattenverket för att återigen kunna använda vattentäkten till drickvatten. Ett annat förslag är att spä ut grundvattnet med vatten från vattenverket i Norsborg.

Botkyrka kommun berättar också att Försvarsmakten tagit på sig kostnaderna för alla utredning som Botkyrka kommun låtit göra. Försvarsmakten har också lovat att ansvara för alla framtida utredningar och saneringar.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev