Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag25.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Så gjorde vi kommunrankingen 2013

Publicerad: 25 Juni 2013, 19:35

Här nedan berättar vi hur vi gått tillväga när vi rankat Sveriges 290 kommuner.


För femte året i rad rankar Miljöaktuellt Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Upplägget och processen ser ut ungefär som tidigare år – men nytt i år är att vi väger in Boverkets miljömålsenkät, data från Vattenmyndigheterna och värden för vissa nyckeltal från Kolada-databasen (Kommun- och landstingsdatabasen).

Vi fortsätter att inkludera data från Ekomatcentrum, Gröna bilister, Håll Sverige rent och SKL. Resultaten från Gröna bilister och SKL är ett år gamla och har därför getts lägre vikt.

Hela kommunrankingen presenteras på www.kommunranking.se. Till höger om rubriken på denna sida hittar du även ett excel-dokument med rankingen och dess beståndsdelar.

Följande parametrar ingår i Miljöaktuellts kommunranking 2013:

1. Miljöaktuellts enkät består av 18 frågor som besvaras med ja eller nej. Ja-svar ger poäng. I år ställer vi ibland högre krav och kräver exempelvis en motivering för att kommunen ska få poäng.

Fråga 1 till 6 ger en poäng, fråga 7 till 12 ger 1,5 poäng och fråga 13 till 18 ger två poäng.

Om kommunen har uppgett att de exploaterat mark får de tre minuspoäng. Svarsfrekvensen var 96 procent.

Vi har även ställt en fråga som inte ingår i rankningen. Den handlar om insamling matavfall och har istället ersatts av en fråga i Boverkets miljömålsenkät.

Medlemsskap i olika samarbetsorgan och nätverk ger maximalt 3 poäng (två poäng för första engagemanget, ytterligare en för det andra). De medlemskap som ger poäng är följande:

Medlemskap i ICLEI. Organisationen arbetar för global hållbarhet och hjälper aktörer på lokal nivå att bidra till bland annat resurseffektivitet och minskade utsläpp. Målet är att skapa välmående samhällen.

Undertecknandet av CEMR:s jämställdhetsdeklaration. Kommunerna åtar sig att upprätta en jämställdhetsplan och att arbeta för verklig jämställdhet.

Fair Trade City. Kommuner som åtar sig att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion.

Millenniekommun. Kommuner som tagit beslut om att arbeta med FN:s millenniemål.

Aalborgkonventionen. Nätverk av europeiska städer/kommuner som samarbetar för en hållbar utveckling.

Medlemskap i Sveriges ekokommuner. Föreningens syfta är att främja utvecklingen av ett hållbart samhälle utifrån ett ekologiskt perspektiv men med tydlig koppling till det sociala och ekonomiska perspektivet.

Medlemskap i Klimatkommunerna. Föreningen syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, att hjälpa sina medlemmar och att sprida kunskap.

Medlemskap i Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors). Innebär att man på lokal eller regional nivå förbinder sig att öka energieffektiviteten och övergå till förnybara energikällor.

Egen enkät: 27 poäng

2. Vattenmyndigheterna har sammanställt kommunernas inrapporterade åtgärder för god vattenstatus under 2012. Rapporteringen täcker sex områden. En kommun som är klar med arbetet inom ett område får en halv eller en poäng, påbörjat arbete ger en halv. Svarsfrekvensen var 78 procent.

Vattenmyndigheterna: 6 poäng

3. Boverkets och Länsstyrelsens miljömålsenkät går ut till alla kommuner och följer upp arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Miljöaktuellt har valt ut fem frågor från 2012 års enkät (nr 1.1, 2.1, 9.1, 10.1 och 12.1) som kompletterar vårt eget frågebatteri. Ett ja-svar ger en poäng och 76 procent av kommunerna får poäng.

Boverket: 5 poäng

4. Grön flagg-certifieringen av för- och grundskolor är ett miljöledningssystem för pedagogiska verksamheter som sköts av Håll Sverige rent. Poäng utdelas för andelen certifierade skolor i kommunen och 100 procent ger fyra poäng. 82 procent av kommunerna får poäng.

Grön flagg: 4 poäng

5. Ekomatcentrums undersökning ger två poäng till Borlänge, som har högst andel ekologisk mat: 46 procent. Därefter utdelas poäng i förhållande till de olika kommunernas respektive andel eko- logiska livsmedel. Svarsfrekvensen på Ekomatcentrums undersökning var 63 procent.

Ekomat: 2 poäng

6. Gröna bilisters kommunrankning återspeglar kommunernas arbete för en mer hållbar bilism. Ettan Trollhättan får två poäng i Miljöaktuellts rankning. Därefter utdelas poäng i förhållande till hur många poäng de olika kommunerna fått i undersökningen. Svarsfrekvensen var 50 procent.

Gröna Bilister: 2 poäng

7. SKL:s Insikt återger företags bedömning av kommunernas myndighetsutövning under 2010. Den del av resultaten som berör miljö- och hälsoskydd ger två poäng till Askersund som fick flest poäng i SKL-rapporten. Därefter får kommunerna poäng i förhållande till hur mycket bättre de är än den första kommun som inte får poäng. 36 procent av kommunerna får poäng.

Insikt: 2 poäng

8. Kolada-värden för andel förnybar el, andel förnybar energi och restvärme samt andel förnybart drivmedel till kommunens bilar var tänkt att ge två poäng per nyckeltal. Den kommun som har högst andel får två poäng och därefter viktas poängen efter hur mycket bättre kommunen är än medelvärdet. (För andelen förnybar el har maxpoängen sänkts till 1,34 på grund av felrapportering.)

Kolada: 6 poäng

Maxpoäng är 57.

Under arbetet med årets frågor har särskilt Avfall Sverige, Boverket, Gröna bilister, Havs- och vattenmyndigheten, Institutet mot mutor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Swedish standards institute och Vattenmyndigheterna bistått med kunskap och råd.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.