Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag28.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Så gjorde vi listan

Publicerad: 29 Juni 2011, 08:05

Årets upplaga av Miljöaktuellts kommunrankning är utvidgad och anpassad för att på bästa sätt spegla kommunernas hållbarhetsarbete.


Ambitionen är att det ska vara den mest underbyggda och uppdaterade hållbarhetsrankningen av Sveriges 290 kommuner. Syftet är att sporra de som ligger i täten samt väcka och motivera de som ligger lite på efterkälken.
Här redovisar vi svarsfrekvens, hur poängsättningen går till, vilka enkäter och källor vi har använt med mera. Viktigt att komma ihåg är att en förutsättning för en hög placering i rankningen är att kommunerna svarar på enkäter.

- Miljöaktuellts enkät (max 19 poäng). Hälften av rankningen bygger på Miljöaktuellts egen enkät som består av 19 frågor om allt från ledlampor i gatubelysning till miljöledningsystem. 253 kommuner (87 procent) svarade. Samtliga frågor och svar finns att läsa på miljoaktuellt.se.
- Gröna Bilisters kommunrankning 2011 (max sex poäng). Genomfördes våren 2011 och bygger på en enkät som har besvarats av 140 kommuner. Enkäten består av 79 frågor fördelade på sex områden – kommunens bilar, de kommunanställdas bilanvändning, upphandlade transporttjänster, allmänhetens bilanvändning, tillgång till förnybara bränslen och nybilsförsäljning. Den kommun som har fick högst poäng (Trollhättan, 79 poäng) har fått sex poäng i vår rankning, därefter fallande poäng enligt samma viktning. Läs mer: www.gronabilister.se
- Naturskyddsföreningens rankning Skogen runt knuten, hur sköts den? (max 4,5 poäng).Rapporten om kommunernas arbete med tätortsnära skog, släpptes i september 2010. 214 kommuner svarade på enkäten. Den kommun som fick högst poäng (Sollentuna, 31 poäng) har fått 4,5 poäng i vår rankning, därefter fallande poäng enligt samma viktning. Läs mer: www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tatortsnara-skog
- Ekomatcentrums rapport Ekologiskt i Offentliga Storhushåll 2010 (max 4,5 poäng). Bygger på en enkät som besvarats av 208 kommuner och som bland annat redovisar hur stor del av kommunernas matinköp som var ekologiskt under 2010, räknat i inköpsvärde. Kommunen med högst andel ekologisk mat (Lund med 34,6 procent) får tre poäng i vår rankning och sedan i en fallande skala. Kommuner som uppger att de har tagit beslut eller mål om att köpa ekologiska respektive rättvisemärkta livsmedel har fått 0,75 poäng för vardera fråga. Läs mer: www.ekomatcentrum.se
- Covenant of Mayors (medlemskap ger en poäng). Borgmästaravtalet är ett EU-initiativ där städer och kommuner åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen med 20 procent fram till 2020.  De 49 kommuner i Sverige som har skrivit under har fått en poäng. Läs mer: eumayors.eu
- Sveriges ekokommuner (medlemskap ger en poäng). Är en ideell förening som främjar utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån ekologisk grundsyn och verkar för hantering av kommuners gemensamma strategiska frågor för en långsiktig hållbar utveckling. Föreningen har 79 medlemmar. Läs mer: ekokommunerna.se
- Klimatkommunerna (medlemskap ger en poäng). Är en förening vars övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet. Föreningen har 23 medlemmar. Läs mer: klimatkommunerna.se
- Fairtrade City (medlemskap ger en poäng). Är en diplomering som rättvisemärkningen Fairtrade utfärdar till kommuner som engagerar sig för etiskt konsumtion. Certifierade kommuner ska bland annat sprida information till kommunens invånare och leva upp till vissa kriterier. De 46 kommuner som hittills har diplomerats har fått en poäng. Läs mer: fairtrade.se/cldoc/403.htm

Underlaget till vår rankning och våra enkätfrågor är framtagna med hjälp av ett antal miljö- och hållbarhetsexperter. Vi vill därför rikta ett stort tack till Åke Axenbom på Energimyndigheten, Tomas Chicote på Naturvårdsverket, Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap och miljöpolitisk expert vid Umeå universitet; Kenneth Gyllenstig, samordnare för Sveriges ekokommuner och miljöchef i Karlskrona kommun; Andreas Hagnell, miljöexpert på Sveriges kommuner och landssting; Stefan Norrman på Boverket, Ylva Rönning på Boverket, Sven-Inge Svensson, ordförande för Kommunala miljöchefer och miljöchef i Hässleholm samt Lars Thunberg, ordförande för Sveriges ekokommuner och kommunalråd i Helsingborg.

Vill du läsa mer om kommunrankningen – skaffa magasinet Miljöaktuellt nr 6.

magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.