Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så gjorde vi rankningen

Publicerad: 20 februari 2013, 07:46

Miljöaktuellts undersökning av landstingen är liksom vår kommungranskning helt transparent. Här kan du läs om hur vi har gått till väga.


Miljöaktuellt har för första gången genomfört en miljörankning av landstingen. I arbetet med att ta fram enkätfrågor och underlag utgick vi från strukturen i vår årliga kommunrankning. Vi tog tidigt kontakt med nätverket för landstingens miljöchefer och berättade om vårt projekt. Därefter tog vi fram frågor som vi testade på några av miljöcheferna. Efter de första spontana reaktionerna utvecklade vi frågorna i dialog med experter från olika myndigheter och organisationer.

För utformningen av frågorna
har vi haft kontakt med Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götaland, Naturvårdsverket, Gröna bilister, Sveriges kommuner och landsting, Miljöstyrningsrådet, landstingens nationella upphandlingssamordnare för socialt ansvar Pauline Göthberg samt Anna Linusson, vd för Håll Sverige rent och tidigare miljöchef på Stockholms läns landsting.

Till skillnad från kommunernas
miljöarbete finns det nästan inga rapporter om landstingens miljöarbete som kan komplettera vår rankning. Vi utgick därför ifrån våra enkätfrågor: 21 stycken som vardera kan ge ett poäng. Högst poäng på den delen fick Landstinget i Värmland med 19 poäng. Miljöaktuellt vill påpeka att vi inte kan kontrollera landstingens svar, utan vi litar på deras riktighet och uppmuntrar lokala medier att följa upp landstingens miljöarbete.

Enkätfrågorna kompletterades med statistik från kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Där har vi valt ut elva nyckeltal som sammanlagt kan ge 15 poäng. I den delen segrade Stockholms läns landsting med 6,5 poäng.
Våra enkätfrågor inriktar sig bland annat på politiska beslut, organisationens miljöstyrning och arbetsmetoder. Statistiken från Kolada är tänkt att visa ett resultat av det konkreta miljö- och hållbarhetsarbete som landstingen bedriver. Det totala poängantalet är 36. Även om alla landsting rent matematiskt kan få en unik placering avrundade vi slutresultatet till tre värdesiffror med en decimal. Resultatet blev då att två par landsting kom på delad tredje och tionde plats.

Alla enkätfrågor och svar och övriga underlag till rankningen finns publicerade på www.landstingsranking.se.

Jesper Gunnarsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev