onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så här gjordes kommunrankningen 2018

Publicerad: 20 juni 2018, 10:51

Här är kriterierna som använts då Sveriges miljöbästa kommun valts ut. Utöver Aktuell Hållbarhets kommunenkät har data samlats in från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada, Miljöfordon Syd, Ekomatscentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL.


Under arbetet med årets frågor har vi inhämtat synpunkter från tjänstemän hos SKL, SKL Kommentus, Avfall Sverige, Håll Sverige Rent, SMHI, WWF, Naturskyddsföreningen, Alvesta kommun, Hässleholms kommun, Mora kommun, Tierp kommun, Umeå kommun, Ystad kommun, Järfälla kommun, Växjö kommun, Magnus Hedenmark, vd Reprofit AB, samt forskare vid Uppsala universitet och Malmö universitet.

Aktuell hållbarhets enkät består av 23 frågor och en följdfråga. Maxpoäng på enkätdelen är 22,5 poäng.

Vattenmyndigheterna har sammanställt kommunernas åtgärdsarbete för 2017. Informationen ligger bland annat till grund för rapporteringen till EU om hur Sverige klarar av att uppnå god vattenstatus enligt vattendirektivet. Vi har valt ut tre frågor med två följdfrågor som ger maxpoäng på 3 poäng.

Boverkets och länsstyrelsernas miljömålsenkät går ut till alla kommuner för att följa upp miljömålsarbetet. Vi har valt ut fem
frågor med följdfrågor från den undersökning som gjordes våren 2018. 5 poäng är
maxpoäng.

Koladas nyckeltal nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar, samt miljöarbete. Vardera nyckeltal ger 1 poäng till bästa kommun och sedan poäng i en fallande skala. 2 är maxpoäng.

Miljöfordon Syd:s statistik på andel  miljöfordon av personbil (PB) och lätt lastbil (LLB). Kommun med högst värde får 2 poäng, därefter viktas poäng i fallande skala.

Ekomatscentrums statistik över andel  i procent inköpta ekologiska livsmedel i kommunerna. Poäng beroende på hur stor andel ekomat som köps in. Bästa kommun får 2 poäng, sedan får kommunerna poäng i en fallande skala.

Håll Sverige Rent Kommunalindex Grön Flagg. Kommun med högst värde får 2 poäng, därefter poäng i fallande skala. De kommuner som finns med i Svenskt Vattens hållbarhetsindex får 1 poäng.

Naturskyddsföreningens naturvårds-enkät ställer en fråga gällande procent av total area som är skyddad. Här fanns
sju svarsalternativ. 2 är maxpoäng.

SKL:s rankning av NKI Miljö- och hälsoskydd. Bästa kommun får 3 poäng, sedan poäng i en fallande skala.

Maxpoäng extern data: 22 Maxpoäng AH:s undersökning: 22,5 Maxpoäng totalt: 44,5

De kommuner som placerar sig i botten­skiktet i Kommunrankingen har i de flesta fall inte svarat på Aktuell Hållbarhets egna undersökning som ger totalt 22,5 poäng, utan endast fått poäng utifrån insamlingen av extern data.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev