tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så kan ökat hemarbete minska utsläppen

Publicerad: 14 juni 2019, 07:08

Foto: Fancycrave1/Pixabay

Om stora arbetsgivare ökar möjligheterna för de anställda att arbeta hemma kan det minska utsläppen rejält. IVL Svenska Miljöinstitutet har utrett saken och en företagare vittnar om många fördelar.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


I en rapport från 2017 har IVL Svenska Miljöinstitutet räknat på åtgärder för ett fossilfritt Göteborg, för stadens räkning. I kapitlet om ökat distans- eller hemarbete antog IVL:s forskare att det var lämpligt för ungefär 10 procent av stadens personal att arbeta hemma, nämligen hälften av dem som arbetar som administratörer och handläggare. Dessa personer skulle i exemplet erbjudas möjlighet att arbeta hemma, i medeltal 20 dagar om året. Arbetsgivaren skulle bekosta en hemarbetsplats.

Enligt IVL skulle utsläppsminskningen av detta modesta förslag bli cirka 60 ton koldioxid per år. Kostnaden för staden för att utrusta hemarbetsplatserna uppskattades till omkring 4 miljoner kronor per år.
Enligt rapporten görs ungefär var tredje arbetsresa i Göteborg med bil. Minskad arbetspendling skulle minska klimatutsläppen både tack vare minskat resande och på grund av mindre köer.
”Åtgärden innebär att stadens förvaltningar och kommunala bolag tar fram policyer och strategier som ska underlätta och uppmuntra arbete på distans för att minska arbetspendlingen. Om en högre andel anställda arbetar i hemmet eller i gemensamma lokaler, kontorshotell och liknande nära hemmet så minskar antalet arbetsresor till stadens arbetsplatser”, enligt rapporten.

I räkneexemplet har IVL antagit att det kostar 10 000 kronor per distansarbetare att utrusta hemarbetsplatser med kontorsmöbler, IT-strukturer och liknande på ett rättssäkert sätt.
”Utöver möjligheten att arbeta hemma kan man tänka sig att anställda skulle erbjudas att arbeta på ett kontorshotell eller någon form av delad arbetsplats närmare hemmet. Då bortfaller kostnaden för att utrusta hemarbetsplats, men istället tillkommer kostnader för hyra som antagligen skulle vara minst lika hög”, konstaterar rapporten.

En knäckfråga för ökat distansarbete är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Detta har alltså räkneexemplet tagit hänsyn till. Men det kan också handla om att företag behöver förändra sina attityder. Något som kan bli allt mer aktuellt när företag behöver hitta nya sätt att minska sina klimatutsläpp.

Emanuel Restaino är grundare och vd för Agiremus AB, ett konsultbolag för bemanning i IT-sektorn som kallar sig det minimalistiska konsultbolaget. På företaget jobbar samtliga anställda ända sedan starten hemma eller ute hos kunden.

Bolaget har numera fyra anställda inklusive vd:n samt ett 40-tal konsulter vilka samtliga arbetar ute hos kund. När de anställda behöver träffa kunder sker det på restauranger på stan, när de behöver träffa varandra sker det i samband med sådana möten eller hemma hos någon av de anställda. I övrigt sker kommunikationen via verktyg som till exempel Skype.

Enligt Emanuel Restaino är det mer hållbart att jobba hemma än att ha ett kontor.
– Även om vi skulle vara tusen anställda skulle vi fortfarande inte skaffa ett kontor, säger han, och tar upp både det minskade transportbehovet och det minskade behovet av kontorsbyggnader och uppvärmning.

Han ser restaurangen som ett ställe där han hyr en kontorsplats för cirka två timmar.
– Jämfört med vanliga kontor så ger det även en god smakupplevelse, sedan städar det tillfälliga kontoret sig självt. De ställen vi är på utnyttjar vi bara när vi behöver dem, istället för att ha ett kontor som man bara utnyttjar c:a åtta timmar per dag, säger han.

Enligt honom skulle det kunna få positiva effekter om stora företag med hundratals eller tusentals anställda ökar möjligheterna för sina anställda att arbeta hemma. Förutom ökad framkomlighet och minskade utsläpp menar han att en ökad andel hemarbete ger möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid för alla de personer som har långt att pendla till arbetet.

Det senare skulle kunna öka de anställdas välbefinnande, produktivitet och företagets attraktionskraft.
– Varför måste man tvinga tusentals anställda att gå till kontoret? Varför måste man infinna sig när i princip alla har en laptop och internet, undrar Emanuel Restaino.

Han tror att orsaken till att många företag inte tillåter eller till och med motverkar hemarbete är en förlegad syn på arbete och ett kontrollbehov som gör att man vill kunna övervaka att de anställda verkligen jobbar.
– Jag försöker fokusera bara på resultaten. Vi har ett pågående arbete med att mäta resultaten och ta fram modeller för hur vi ska samarbeta online på daglig basis. Jag vill inte säga att det funkar perfekt än så länge men det är på gång, säger Emanuel Restaino.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev