tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så mycket får svensken släppa ut för att nå klimatmålet 2045

Publicerad: 22 juni 2016, 10:35

Miljömålsberedningen har satt ett tak för enskilda personers koldioxidutsläpp. Nytt klimatmål är även att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030.


Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Tre veckor försenad presenterade Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman i dag beredningens slutliga förslag på en strategi för Sveriges klimatarbete. Utöver tidigare presenterade klimatmål, som att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, föreslås ett mål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Tidigare har det inte funnits något siffersatt utsläppsmål för transportsektorn och beredningen föreslår även utsläppsminskningar på andra områden. Det handlar om att utsläppen utanför EU:s handelssystem ska minska med minst 75 procent till år 2040 jämfört med år 1990.

Dessutom har Miljömålsberedningen satt ett tak för utsläpp per person i Sverige år 2045.

– 0,9 ton per capita är ett ambitiöst förslag som ligger i linje med Parisavtalet. Vårt mål till 2045 ligger klart under 2-gradersmålet. Om det räcker för 1,5-gradersmålet är lite svårare att bedöma, sa Anders Wijkman när han presenterade beredningens slutrapport.

Han pekade samtidigt ut transporter och jordbruket som de två viktigaste områdena att jobba med för att nå klimatmålet. Andra områden som Miljömålsberedningens nya strategi berör är bland annat arbetsmaskiner, industri, bostäder och skogsbruk.

– För att nå målet måste klimatpolitiken in i alla politikområden och exempelvis måste förbränningen av fossilt avfall fasas ut. Därför föreslår vi nära samverkan mellan stat och näringsliv för att driva fram ny teknik och nya innovationer som koldioxidlagring och processteknik.

Anders Wijkman kommenterade även tidigare kritik om att Miljömålsberedningen varit svag på att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser.

– Konjunkturinstitutet har bidragit i arbetet men det är svårt att göra ekonomiska modeller som tar hänsyn till storskaliga samhällsförändringar och exempelvis teknikutveckling. Enligt våra beräkningar skulle etappmålet till 2030 leda till drygt 0,2 procent lägre BNP, men då är inte nyttan av strategin inräknad.

Miljömålsberedningen har även pekats ut av Bil Sweden för att föreslå en omfattande skattehöjning på koldioxid vilket skulle leda till betydligt dyrare bensin. Anders Wijkman sa dock att beredningen endast tittat på olika scenarier och inte har föreslagit några nivåer på koldioxidskatt.

Fakta: Miljömålsberedningens strategi

Förslaget innebär att Sverige ska ha nettonoll-utsläpp senaste 2045, varav minst 85 procent reduktion av utsläppen i Sverige.

Två etappmål föreslås – 63 procent utsläppsreduktion till 2030 och 75 procent utsläppsreduktion till 2040.

Beredningen föreslår också ett mål för reduktion av utsläppen inom inrikes transporter på minst 70 procent till 2030.

Det finns en bred parlamentarisk uppslutning bakom de förslag till klimatmål, strategier och åtgärder som presenteras i Miljömålsberedningens slutbetänkande.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev