måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så ska IKEA nå 100% förnybart

Publicerad: 31 oktober 2012, 09:41

IKEA presenterade i förra veckan sin nya hållbarhetsstrategi – ”People & Planet Positive”. Miljöaktuellt passade på att ställa några frågor till hållbarhetschefen Steve Howard.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Steve Howard, du  och IKEA har just presenterat en ny hållbarhetsstrategi som är minst sagt tuff. Kan du berätta mer?
– En sak som jag tycker folk bör veta för få rätt perspektiv på det hela är att det vi har skrivit är ett internt styrdokument som vi valt att offentliggöra. Det här är alltså ett verkligt affärsdokument som är en del av vår strategiska plan för verksamheten fram till 2020, där hållbarhet idag blivit en viktig hörnsten. Det är alltså ingenting som vi skrivit för våra kunder, media eller för NGO:er som är intresserade av hållbarhet. Vi har skrivit det här för att leda vår verksamhet. Sen tycker jag förstås att det är bra läsning för alla som är intresserade, men sen är ju jag också själv passionerat intresserad av hållbarhetsfrågor.

Ni har åtagit er att använda 100 procent förnybart i era byggnader år 2020. Hur kommer ni att klara det?
– De vindkraftsfarmar vi redan har i sex länder och de 342 000 solpaneler vi installerat gör att vi redan idag får en tredjedel av vår energikonsumtion från förnybart. Till och med lite mer än det. Nu har vi också lärt oss hur man gör det här – hur man bygger vindkraftparker och hur man installerar solpaneler på rätt ställen. Nu är det egentligen bara att fortsätta med det arbete som redan pågår. Jag har höga förhoppningar om att vi kommer att nå det målet. Jag säger inte att det är lätt, men just det målet tror jag absolut att vi kommer att nå.

När kan vi få se 100 procent förnybart i hela IKEA:s verksamhet – fabrikerna, transporterna och hos leverantörerna?
– Det mål vi presenterar nu inkluderar faktiskt inte bara våra varuhus – det innefattar också våra egna fabriker, som idag står för ungefär 15 procent av våra produktion. Sen handlar det om våra externa leverantörer. Där har vi en viss kontroll, men vi har förstås mindre kontroll än över våra egna anläggningar. Men vi sätter faktiskt just nu upp nya energieffektiviseringsmål som ska vara klara till sommaren. Vi vet också redan idag exakt hur mycket energi varje leverantör förbrukar. Det gör att vi inte behöver fokusera på alla våra 1100 underleverantörer. Istället kan vi fokusera på de 200 leverantörer som förbrukar mest energi.

Men om man tittar på IKEA:s totala energikonsumtion. Hur stor del av den kommer att komma från förnybart år 2020 – egentligen?
– Det är som du förstår en komplicerad fråga. Räknar man till exempel med energin som används i produkterna efter att de sålts? Det räknar ju vi till exempel med när vi räknar vår totala carbon footprint. Eller räknar man energin från uttagen av råmaterialen, transporterna, tillverkningen, kundernas resor till varuhusen och alla deras energianvändning? Vi vill titta på alltihop. Vi vill se helheten. Det är därför vi använder begreppet klimatpositiv. Det betyder till exempel att vi åtar oss att 100 procent av våra belysningsprodukter ska vara LED till år 2016. Det kommer att leda till lägre energianvändning och koldioxidutsläpp från miljontals kunders hem. Att att ge våra kunder energieffektivare och bättre produkter kommer definitivt att minska vår påverkan mer än när vi effektiviserar vår produktionskedja. Men självklart kommer vi också att ta ansvar för vår produktion. Exakt hur energin från all vår påverkan kommer att vara fördelad är tyvärr väldigt svår att mäta. Men vi kommer att försöka så gott det går, och vi kommer att vara väldigt transparenta med hur vi gör.

I Miljöaktuellt nr 10/2012 kan du läsa mer om IKEA:s stora omställningsarbete. Skaffa din prenumeration här!

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev