söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så ska Naturvårdsverket omorganiseras

Publicerad: 21 januari 2016, 07:49

Naturvårdsverkets nya generaldirektör Björn Risingers har en plan för att göra Naturvårdsverket till en mer öppen och enkel myndighet. Här är planen.

Ämnen i artikeln:

Björn Risinger

Under våren väntar arbetet med en ny, stor omorganisation på Naturvårdsverket, enligt interna dokument som Miljöaktuellt har tagit del av. I dokumentet Tid för att förnya Naturvårdsverket utvecklar den nya generaldirektören Björn Risinger sina planer. De utvecklingsområden som Risinger har identifierat sammanfattas i tre punkter.
– Vi behöver bli öppnare, enklare och vi behöver lägga mer fokus på att nå miljökvalitetsmålen, säger han. Det är tre frågor jag kommer driva internt.
Enligt Risinger finns en stor mängd överlappande strukturer för organisation, styrning, planering och uppföljning. Det gäller bland annat inom kärnverksamheten där näraliggande frågor ibland hanteras på ett flertal olika enheter och sektioner på flera avdelningar. Därtill har olika avdelningar olika organisationsmodeller. Att strukturerna inte samverkar försvårar arbetet för chefer och medarbetare. Det här kostar relativt mycket tid, som annars kunde ha lagts på kärnverksamheten, enligt dokumentet.

Det är inte länge sedan tidigare generaldirektören Maria Ågren gjorde en stor omorganisation av Naturvårdsverket. Förändringen fick stor intern kritik vilket Miljöaktuellt rapporterade om 2012.

Nu väljer alltså den nya generaldirektören Björn Risinger att göra ytterligare en omstrukturering. En av de mest kritiska raderna i Risingers interna dokument handlar om att det finns många olika uppfattningar om vilken verksamhetsstruktur det är som används i samband med planering och uppföljning. ”När jag ställer frågan i olika delar av verksamheten kring hur många verksamhetsgrenar Naturvårdsverket egentligen har får jag högst varierande svar.” En annan fråga som lyfts är att omvärlden inte uppfattar verket som så offensivt och det står även att den frågan har väckts internt.

I slutet av dokumentet lanseras den största nyheten: under 2017 ska en stor omorganisation genomföras på Naturvårdsverket. Under våren ska ett internt utredningsarbete påbörjas, under hösten planeras den nya organisationen genomföras för att träda i kraft vid årsskiftet 2017. ”Vi behöver ta ett nytt steg i att utveckla verksamheten, och det förutsätter enligt min bedömning också organisatoriska förändringar.” skriver Risinger. Medarbetare, fack och ledning ska involveras och ett inriktningsbeslut ska fattas i maj. Första halvan av oktober i år ska utlysning och tillsättning av chefer ske samt inplacering av medarbetare vara klart.

Några viktiga förutsättningar är att enheter inte ska vara för stora, utan ha mellan 12 till 15 medarbetare. Avdelningar ska inte ha fler än två chefsnivåer. Totalt ska fem nya avdelningar skapas, varav tre ska ansvara för sakområden. En avdelning ska hantera klimatpolitik och arbetet med luftföroreningar, en annan ska ha fokus på giftfria och resurseffektiva kretslopp, avfallsfrågor och förorenade områden och en tredje jobba med biologisk mångfald och ekosystemtjänster, landskap, friluftsliv och viltförvaltning. Därtill ska det bildas två avdelningar som hanterar och samordnar ”tvärgående frågor över hela miljöpolitikens område”. Den första ska ta hand om miljöpolitik och stöd till regeringskansliet, bland annat regeringsuppdrag, EU-samordning och internationella konventioner. Risinger funderar också på att lägga samordning av miljömålsarbetet här. Den andra avdelningen får miljöinformationen och utvärderingarna av miljömålen på sitt bord. De avslutande orden från generaldirektören lyder: ”Jag hoppas ni känner samma förväntan som jag och att ni vill stödja mig i det jag vill åstadkomma.”

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev