Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så ska Naturvårdsverket rädda miljömålen

Publicerad: 19 juni 2012, 07:09

14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att nås. Nu föreslås tre fokusområden för miljöpolitiken.


Det var 1999 som riksdagen beslutade om det svenska miljömålssystemet. Sedan dess genomförs vart fjärde år en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen som i dag är 16 till antalet.

Den senaste utvärderingsrapporten, Steg på vägen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, överlämnades av Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren till miljöminister Lena Ek i slutet av förra veckan.

Av rapporten framgår att av de 16 målen ser vi ut att nå endast två, Skyddande ozonskikt, ”bland annat tack vare de bindande internationella överenskommelser som Montrealprotokollet innehåller”, samt Säker strålmiljö som ”är nära att nås, bland annat tack vare en hög ambition i arbetet med tillsyn och kontroll”.

Övriga 14 miljökvalitetsmål kommer alltså inte att nås till 2020. Naturvårdsverket skriver:

”Det tillstånd som miljökvalitetsmålen anger bedöms inte kunna nås i tid. Inte heller förutsättningarna för att miljön ska kunna återhämta sig, så att vi med tiden når miljötillståndet, kommer att finnas på plats. Hittills beslutade styrmedel räcker inte och tillräckliga åtgärder ser inte ut att genomföras till 2020.”

Orsakerna till att de 14 miljökvalitetsmålen inte kan nås skiljer sig åt, och enligt Naturvårdsverket är också gapet till måluppfyllelse olika stort. Men samtidigt skulle framsteg kunna göras om man prioriterade tre stycken fokusområden för de kommande årens miljöpolitik.

Det menar i alla fall Naturvårdsverket, som listar fokusområdena så här:

1. Säkerställ att redan fattade beslut genomförs
För flera av miljökvalitetsmålen finns beslutade styrmedel som inte tillämpas fullt ut, vilket försvårar möjligheten att nå målen. Utöver tydliga signaler från regering och riksdag om att det är angeläget att genomföra redan fattade beslut, behövs resurser för insatser i form av kommunikation, kompetensutveckling, tillsyn, planering
och stöd i prioritering hos olika aktörer i samhället. Signaler om att detta är viktiga insatser behöver skickas ut från högsta nivå.

2. Utveckla strategier för en hållbar konsumtion
Möjligheten att nå flertalet miljökvalitetsmål och generationsmålet påverkas av den höga och ökande konsumtionen så länge denna innebär ökad förbrukning av naturresurser, avfallsproblem och omfattande klimatpåverkan. Välfärden måste klaras med mindre miljöpåverkan. Ett verktyg för en sådan omställning är att i
högre grad sätta pris på negativ miljöpåverkan och att visa på nyttan av en god miljökvalitet.

3. Kommunicera och informera mer om möjligheterna med miljöarbete
Miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan lättare nås om alla aktörer drar åt samma håll. Alla politikområden behöver engageras i miljöarbetet. Det förutsätter kunskap, insikter och medvetenhet om miljöproblemen och möjliga lösningar. Goda exempel från det svenska miljöarbetet kan i större utsträckning lyftas fram till såväl den svenska allmänheten som till beslutsfattare, näringsliv och andra aktörer, inom och utom Sverige.

– Insatser inom dessa områden kommer att förändra möjligheterna att nå målen till det bättre, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Anders Hellberg

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.