fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så ska Socialdemokraterna utveckla klimatpolitiken

Publicerad: 17 april 2018, 05:40

Åsa Westlund är ny miljö- och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Foto: Socialdemokraterna Haninge

DEBATT KLIMATPOLITIK Fortstatt stöd till lokala klimatinvesteringar och miljardsatsning på gröna städer. Det är exempel på hur Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla klimatpolitiken, skriver Åsa Westlund, ny miljö- och klimatpolitisk talesperson.


Vi socialdemokrater vill utveckla den svenska modellen och tänker arbeta emot de krafter som vill avveckla den. Vi vill fortsätta det hållbara och jämlika samhällsbygge som Sverige kommit långt i, men där utmaningarna fortfarande är stora. De utmaningarna kommer att kräva investeringar snarare än stora skattesänkning.

En av de största utmaningarna är klimatet och att skapa ett samhälle som inte är beroende av fossila bränslen utan bygger på det förnybara.  Vi behöver fler och tuffare styrmedel för att klara minskade utsläpp från transporter av människor och gods.

- Vi vill skärpa kvotplikten som vi infört så att mer förnybart blandas in i bensin och diesel.
- Vi vill fortsätta ta bort subventioner av fossila bränslen.
- Vi vill satsa över 5 miljarder kronor för lokala klimatinvesteringar 2019-2020, 600 miljoner på åtgärder i industrin och 1 miljard för grönare städer. Det är pengar som behövs om vi ska klara omställningen. Men om allianspartierna kommer i regeringsställning efter valet hotar de att använda dem till skattesänkningar istället.

Att klara klimatutmaningen är helt centralt, men det finns också andra helt avgörande miljöfrågor. Inte minst gäller det utfasningen av farliga kemikalier, omställningen till en cirkulär ekonomi och en bättre havsmiljö.

- Vi behöver arbeta för en mer cirkulär ekonomi med ökad återanvändning och återvinning snarare än slit och släng och göra vår konsumtion hållbarare. Vi måste se till att hushållen kan lämna sina förpackningar för återvinning nära hemmet precis som övriga sopor.
- Havet och vattenkvaliteten blir en stor utmaning. Vi måste fortsätta minska övergödningen med fångstgrödor, våtmarker och bättre avloppsrening. Läkemedelsrester och mikroplaster ska bort från det vatten vi släpper ut i miljön.

Grunden för miljöarbetet i Sverige är de miljömål som Anna Lindh som miljöminister en gång presenterade för riksdagen. Vi är nu beredda att ta nästa steg och skärpa och tydliggöra miljömålen. Det är också ett jobb att ta sig an nästa mandatperiod.

Miljöfrågorna är en viktig del av att utveckla den svenska modellen. Vi är övertygade om att vi som land har allt att vinna på att ligga i framkant i miljöfrågorna. Det är så vi klarar också jobb och välfärd i framtiden. Det blir tydligt när man nu ser vilken politik vi levererat i regeringsställning

Vi har gjort den största budgetsatsningen på miljö och klimat någonsin. Budgeten har mer än fördubblats. Vi har investerat i innovationer för klimatet både lokalt genom klimatklivet som ger kommunerna möjlighet till stöd för satsningar och nationellt genom industriklivet som ska hjälpa industrin att ställa om.

Vi har gjort reformer som kommer att leda till stora utsläppsminskningar i transporterna. Vi har infört ett krav på ökad inblandning av förnybart bränsle i bensin och diesel, vi har startat ett helt nytt system för miljöbilsbonusar och vi har satt upp elstolpar för elbilar över hela landet.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle är ett steg framåt och inte bakåt. Vår inställning är att den måste göras i bred uppslutning för att inte byta riktning efter varje val. Vi har därför tagit initiativ till två historiska politiska överenskommelser. Dels det klimatpolitiska ramverket som satt den kanske ambitiösaste klimatplanen i världen på plats och dels energiöverenskommelsen som lagt decennier av skiljaktigheter kring energipolitiken åt sidan och säkerställt både en långsiktig produktion av energi och en klimat- och miljösäker framtid.

Vi kommer att fortsätta arbeta för visionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och vi gör det med vår socialdemokratiska ideologi i botten att arbetet för en bättre miljö också är ett arbete för jämlikhet och solidaritet

Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson Socialdemokraterna

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev