lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så skapar du en hållbar beteendeförändring

Publicerad: 20 april 2018, 07:26

Foto: Illustration: Pixabay

Det finns många faktorer som påverkar en beteendeförändring. Bäst resultat blir det om de får verka tillsammans.


Enligt en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram, på uppdrag av Konsumentverket, finns det tillfällen då människor är mer öppna för förändring än vanligt.
”När man förstår vid vilken tid, plats eller situation som målgruppen är som mest mottaglig för förändring är det lättare att lyckas med en beteendeinsats. Ofta är man mer mottaglig när något annat i livet förändras, som när man flyttar, får barn eller byter jobb”, säger Liv Fjellander på IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar.

Undersökningen har främst fokuserat på beteendeinsatser inriktade mot hållbar konsumtion genomförda av näringsliv, organisationer och inom den offentliga sektor både i och utanför Sverige. Utifrån detta har sedan åtta framgångsfaktorer för att lyckats med en beteendeinsats tagits fram:

- Några av de tydligaste framgångsfaktorerna relaterar till förståelse av sammanhanget. Förstå när, var och hur målgruppen är som mest mottaglig.

- Olika målgrupper har olika drivkrafter – utnyttja dessa för att uppnå förändring.

- Människor är programmerade att välja det som är enklast. För att få människor att frivilligt bryta ett beteende måste alltså det nya alternativet kännas enklare än det gamla. Det kan också vara bra att låta dem prova, gärna under guidning. Ofta behövs hjälp på traven.

- En förändring kan kännas mer motiverande om den synliggörs. Till exempel kan man visa på effekten medan man gör något eller resultatet efter en handling.

- Forskning visar att positiva känslor gör oss mer nyfikna och forskningsinriktade. När man märker att man kan påverka är det alltså mer troligt att man faktiskt gör det. Om man ger ett beteende högre status ökar sannolikheten det är ett beteende som fler anammar.

- Bygg relationer och skapa gemenskap. Det skapar motivation och engagemang, stärker den sociala normen och ger styrka genom att man gör något tillsammans.

- Tacka eller återkoppla till den som har gjort en förändring så att den personen får bekräftelse och blir sedd. Det gör att beteendet känns mer meningsfullt och det blir troligare att beteendet upprepas.

- Våga försöka och prova något nytt. Många bra idéer går om intet för att man inte vågar ta risken att misslyckas.

Läs hela rapporten

Izabella Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev