måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så vill Naturvårdsverket lösa bristerna i miljötillsynen

Publicerad: 4 mars 2010, 08:15

Länsstyrelsernas och kommunernas operativa tillsyn på miljöområdet har enligt Naturvårdsverket brister. Så här tycker myndigheten att problemen ska lösas.

Ämnen i artikeln:

Naturvårdsverket

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vilka brister som myndigheten hittat i kommunernas och länsstyrelsernas tillsynsarbete. I uppdraget ingick det också att ge förslag på hur bristerna bör åtgärdas. Det är dessa förslag som Naturvårdsverket presenterade igår.

Naturvårdsverkets förslag är följande:

- Regeringen bör via regleringsbrev ge länsstyrelserna i uppdrag att förbättra sin tillsynsplanering. Konkret vill Naturvårdsverket att länsstyrelserna bland annat upprättar en samlad tillsynsplan som visar hur fördelningen av resurser har avvägts – både inom och mellan de olika tillsynsområdena.
- Regeringen beslutar att tillsynen över avfallstransporter i hamnar och vid gränsövergångar enbart hanteras av ett mindre antal länsstyrelser. På så sätt skulle tillsynen kunna bedrivas betydligt mer effektivt.
- Naturvårdsverket kommer att ge stöd för att vägleda kommuner och länsstyrelser så att de kan ta fram en samlad tillsynsplan.
- Länsstyrelserna bör se över sitt arbetssätt, sin organisation och samverka i högre grad med varandra och med andra tillsynsmyndigheter.
- Länsstyrelserna bör prioritera sin egen tillsynsvägledning gentemot kommunerna på avfallsområdet.

Naturvårdsverket rapporterar också att detta uppdrag kommer att bli återkommande. Senast den 15 april varje år ska myndigheten redovisa till regeringen vilka birster man hittat i tillsynen och hur de kan åtgärdas.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev