onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så vill partierna göra med brandområdet

Publicerad: 11 september 2014, 09:34

Förslaget att göra om det brandhärjade området i Västmanland till naturreservat får både ris och ros av riksdagspartierna. Här följer deras svar.

Ämnen i artikeln:

FolkpartietLiberalernaMatilda ErnkransModeraternaNaturvårdsverketSocialdemokraternaSveaskog

21 av landets ledande skogsforskare vill göra om brandområdet i Västmanland till ett reservat för naturvård. Det är enligt dem en gyllene chans att skapa ett populärt naturområde till en mycket låg kostnad.
Miljöaktuellt har frågat riksdagspartierna hur de ställer sig till idén.

Vänsterpartiet och Folkpartiet är positiva till förslaget.  Miljöpartiet svarar ja med reservation för att reservat bildas där naturvärdena är som högst och kompletteras med andra typer av skydd.

– Sannolikt är det stora delar som är angelägna att skydda ur naturvårdssynpunkt, men naturvärdena bör vara avgörande för vilka områden som är aktuella. Som komplement till naturreservat ser vi gärna en process som involverar markägarna för att skapa ett större sammanhängande så kallade biosfärområde i brandområdet, säger Helena Leander (mp).

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar nej. Moderaterna och Socialdemokraterna är försiktigt positiva utan att säga något om storleken på reservatet eller hur det ska betalas. För Moderaterna är det viktigt att en lösning bygger på markägarnas intresse.

– Förhoppningsvis kan ytterligare brandhärjade områden avsättas så att ett större sammanhängande skyddat område kan skapas men vi kan inte på stående fot utlova ytterligare medel för skydd av värdefull natur utöver de medel som redan är avsatta för skydd av värdefull natur,  säger Johan Hultberg (m)

Socialdemokraterna vill att myndigheterna inleder förhandlingar om reservatbildning men att de samtidigt tänker på att det finns fler områden som måste skyddas.

– Självklart är det önskvärt att Naturvårdsverket och länsstyrelsen kan inleda förhandlingarna om att köpa ytterligare mark men mycket återstår och marken ägs av många skogsägare som var för sig äger små områden och vars vilja måste respekteras. Myndigheterna behöver också väga av mot andra angelägna områden som kan skyddas. Viktigt är dock att vi kan få ett sammanhängande skyddat område” säger Matilda Ernkrans (s)

Miljöminister Lena Ek från Centerpartiet  svarar varken ja eller nej. Hon bedömer att det redan i dagsläget finns skydd eller planer på något slags skydd som motsvarar cirka 5 000 hektar inom det brandhärjade området. Lena Ek poängterar att dialogen med markägarna är mycket viktig i det fortsatta skyddsarbetet.

– Regeringen ser positivt på markägares engagemang för att bibehålla ett rikt växt- och djurliv och en attraktiv hembygd där skogens samtliga värden tillvaratas. Regeringen vill också framhålla vikten av miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder och att lövrik skog som kommer att växa upp efter branden gynnas, skriver Lena Ek i en kommentar.

Läs skogsforskarnas debattartikel i DN här

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev