Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så vill politikerna lösa hållbarhetsutmaningarna

Publicerad: 30 augusti 2018, 10:41

Bäst åtgärder inom transportområdet och sämst för att driva på näringslivet. Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri skärskådar riksdagspartiernas hållbarhetsåtgärder inför höstens riksdagsval.


När politikerna pratar hållbarhet blir det lätt stora ord, skryt om gamla bedrifter och klagomål på andra partier. Vad de vill göra konkret för att ställa om Sverige till ett klimatsmart, cirkulärt och ansvarstagande samhälle är svårare att få en bild av. Aktuell Hållbarhet har därför i samarbete med Dagens Industri bett riksdagspartierna rada upp sina tre främsta åtgärder inom en rad hållbarhetsfrågor.

Inte helt oväntat får svaren från Miljöpartiet och Centerpartiet högst poäng av vår expertpanel. Att Moderaterna med knapp marginal föreslår mer konkreta och genomförbara åtgärder än Socialdemokraterna är desto mer intressant med den rödgröna regeringens mandatperiod som bakgrund. Har Moderaterna, som traditionellt legat lågt i miljöfrågor, fått upp ögonen eller har Socialdemokraterna tappat gnistan efter interna brottningsmatcher med Miljöpartiet? Spannet mellan bästa och sämsta parti är inte heller avgrundsdjupt, med undantag från Sverigedemokraterna vars svar i stor utsträckning bedöms sakna relevans. Ytterligare det ett tecken på att frågorna håller på att etablera sig brett bland politikerna.

Den fråga där partiernas åtgärder sammantaget får högst poäng handlar om hur de vill minska klimatpåverkan från transporter. En av Sveriges stora utmaningar där det övergripande frågetecknet handlar om huruvida vi kommer att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 eller inte. En ljuspunkt då att majoriteten av partierna har förslag som bedöms göra nytta. Samtidigt handlar förslagen till stor del om personbilstrafik och flera partier undviker svar om flyget, järnvägen och sjöfarten. Åtgärder som föreslås måste även vara förankrade i forskning och empiri, något Moderaternas förslag om energideklaration på personbilar vid nybilsförsäljning bedöms sakna. Miljöpartiet, som jämte Liberalerna får högst poäng för sina transportåtgärder, kritiseras samtidigt för att inte ta upp flyget och att förlita sig på snabbtåg.

”Inget om flyg och bra att järnvägen skall upprustas och bindas ihop men frågetecken om ifall höghastighetståg skall ses som en miljöinvestering”, kommenterar Anna Kramers, informations- och kommunikationsforskare, KTH.

De två områden som riksdagspartierna har svårast att komma med konkreta åtgärder kring handlar om hur näringslivet ska drivas på för att ställa om till hållbara affärsmodeller samt hur mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma ska skyddas bättre. Två nyare perspektiv på hållbarhetsfrågor där politikerna till synes behöver skaffa sig bättre kunskap. Flera partier föreslår att det svenska biståndsanslaget ska kopplas till att skydda mänskliga rättigheter där svenska företag är verksamma. En felprioritering enligt Elisabeth Abiri, senior advisor på Emerga, som bedömt åtgärderna.

”Biståndet är en mycket liten del av svenska ekonomiska transaktioner med andra länder. Med andra ord är svensk import och export det som påverkar mänskliga rättigheter mest”, kommenterar hon.

Bäst enligt experterna – Miljöpartiet och Centerpartiet

Aktuell Hållbarhet lät 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma. Enligt experterna var det Miljöpartiet och Centerpartiet som presenterade bäst lösningar på hållbarhetsproblemen. Sämst betyg fick Sverigedemokraterna.

Läs partiernas svar och experternas betyg och kommentarer här:

1. Läs hur Miljöpartiet vill lösa hållbarhetsutmaningarna

1. Läs hur Centerpartiet vill lösa hållbarhetsutmaningarna

2. Läs hur Vänsterpartiet vill lösa hållbarhetsutmaningarna

3. Läs hur Kristdemokraterna vill lösa hållbarhetsutmaningarna

4. Läs hur Moderaterna vill lösa hållbarhetsutmaningarna

5. Läs hur Liberalerna vill lösa hållbarhetsutmaningarna

5. Läs hur Socialdemokraterna vill lösa hållbarhetsutmaningarna

6. Läs hur Sverigedemokraterna vill lösa hållbarhetsutmaningarna

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev