tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Så vilseleder Fox News tittarna om klimatforskning

Publicerad: 8 augusti 2013, 05:49

En amerikansk studie har kartlagt hur konservativa medier underminerar förtroendet för vetenskap om till exempel klimatförändringar.


De amerikaner som främst hämtar sina nyheter från uttalat konservativa medier som tv-kanalen Fox News och radioprogrammet The Rush Limbaugh Show har lägre förtroende för vetenskapen i allmänhet och i förlängningen varningar om global uppvärmning än dem som främst följer andra, icke uttalat konservativa medier.
Den slutsatsen dras i en rapport baserad på intervjuer mer än tusen amerikaner om deras medievanor respektive deras förtroende för klimatforskningen. Rapporten har publicerats den amerikanska tidningen Public Understanding of Science.

Studien (”An attack on science? Media use, trust in scientists, and perceptions of global warming”) pekar också med hjälp av tidigare forskning inom området ut fem huvudsakliga metoder som konservativa medier använder för att medvetet underminera förtroendet för forskning och vetenskap i vissa frågor.

- Forskarvärldens dominerande mittfåra framställs som partisk och driven av egenintresse, samtidigt som dess opponenter presenteras som oberoende experter.
- Man talar nedsättande om eller svartmålar vetenskapliga institutioner och referentgranskad (peer reviewed) forskning.
- Referentgranskad forskning framställs som politiska åsikter.
- Man anklagar klimatforskare för att manipulera data för att få anslag till forskningsprojekt.
- Klimatvetenskap karakteriseras som religion.

Med utgångspunkt i rapportens beskrivning av de fem metoderna presenterar den mediagranskande sajten Media Matters for America konkreta exempel på inslag där metoderna används.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev