Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Sänder signal om att Försvarsmakten inte omfattas av miljöbalken”

Publicerad: 23 januari 2017, 13:54

DEBATT Genom att upphäva länsstyrelsens beslut gällande utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats sänder miljöministern signaler om att Försvarsmakten inte behöver följa miljöbalkens krav, skriver Christer Haagman (mp), miljökonsult i Hjo.


Miljöminister Karolina Skog utnyttjar sin politiska ställning till att ta regeringsbeslut som kan innebära ett kraftigt steg bakåt i tolkningen och tillämpningen av miljöbalken. Det handlar om Karlsborgs militära flygplats. Sedan åtta år pågår där en offensiv för att utveckla Vättern som skjut- och flygövningsfält.

Redan 2010 fick Försvarets Materielverk (FMV) ett nytt tillstånd. Tillståndet saknade dock ett tydligt beslut enligt 7 kap. 28 a § i miljöbalken och berörde bara helt flyktigt det faktum att verksamheten kan påverka Natura 2000-området Vättern. I dag hade det antagligen varit omöjligt att nonchalera EU-lagstiftningen på detta sätt.

Samtidigt med FMV-tillståndet påbörjades ansökan om att kraftigt öka skjutningarna i Vättern från luften, det så kallade flygskjutmålet Hammaren. Efter flera år och många krav på kompletteringar gav länsstyrelsen i Västra Götaland våren 2016 tillstånd till att utöka verksamheten från 1 000 skott per år till 69 000 skott plus 150 raketer per år. Beslutet överklagades av över hundra klaganden: kommuner, företag, föreningar och enskilda.

Ärendet behandlas just nu i mark- och miljödomstolen. Den här gången har inte regelverket runt Natura 2000 kunnat nonchaleras, tack vare aktiva miljöorganisationers envetna påpekanden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tvingats konstatera att Vättern är en olämplig plats för militär övningsverksamhet och har tidsbegränsat tillståndet till sista december 2026, något som Försvarsmakten i sin tur har överklagat.

Parallellt med FMV och flygskjutmålet Hammaren har en prövning påbörjats av försvarets ansökan om kraftig utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats. Från tidigare högst 2 000 flygrörelser per år vill nu försvaret ha tillstånd till över 10 000 flygrörelser.

Kravet på en seriös och utförlig miljökonsekvensbeskrivning gäller alla. I denna ska ingå en redogörelse för alternativa platser och/eller alternativa metoder att uppnå det verksamhetsutövaren vill. Det så kallade nollalternativet ska också beskrivas, alltså vad som händer om ingen förändring sker.

Försvarsmakten hävdar dock, i vad som närmast borde kallas lagtrots, att inga alternativ behöver beskrivas. Karlsborgs flygplats har nämligen använts av militären i 60 år och därför har den rätt att fortsätta med det. Länsstyrelsen har förklarat för försvaret att det möjligtvis kunde gälla befintlig verksamhet, men inte den femdubbling av verksamheten som nu planeras.

Länsstyrelsen har även preciserat frågan om alternativa platser i tre tydliga punkter:

1. Sökanden ska redovisa övriga militära flygplatser och övningsflygplatser i Sverige där liknande övningar som Karlsborgs flygplats kan genomföras.

2. Sökanden ska redovisa möjligheten att bedriva hela eller delar av den utökade verksamheten på dessa flygplatser, samt om det skulle innebära konkreta hinder eller olägenheter för de olika verksamheterna och i så fall vilka hinder och olägenheter.

3. Sökanden ska redovisa möjligheten att bedriva hela eller delar av den utökade verksamheten kvälls- och nattetid på dessa flygplatser, samt om det skulle innebära konkreta hinder eller olägenheter för de olika verksamheterna och i så fall vilka hinder och olägenheter.

Försvaret valde dock att nonchalera kraven, och den vanligtvis så samarbetsvilliga miljöprövningsdelegationen blev tvungen att avvisa ansökan. Mark- och miljödomstolen höll i sak med länsstyrelsen, men eftersom det är en försvarsangelägenhet blev det bara ett yttrande till regeringen. Mark- och miljödomstolen skrev där att om det finns försvarspolitiska eller militärstrategiska skäl att inte diskutera alternativa platser så är det regeringen som får ta det beslutet.

I fyra år har regeringar funderat på saken. Den borgerliga regeringen tog inte i frågan. Att gå med på militärens krav på laglöshet var kanske lite för magstarkt även för en moderatledd regering.

Sedan kommer plötsligt ditt beslut, Karolina Skog, strax innan jul. Försvarsmakten behöver inte redovisa alternativ! Länsstyrelsens beslut upphävs och prövningen av ansökan ska återupptas. Det finns inte ett enda försvarspolitiskt eller militärstrategiskt argument i beslutsskälen. Du citerar bara försvarets hänvisning till den lagkommentar om eventuella undantag för helt platsbundna verksamheter – något som alltså inte gäller i Karlsborgsfallet.

Ditt korrekta beslutsalternativ är egentligen enkelt: följ miljömyndigheternas beslut och miljöbalkens paragrafer. Det handlar ju bara om att alternativ ska beskrivas utförligt och ärligt, inte att de nödvändigtvis ska användas.

Förstår du vad du har gjort? Du sänder en signal till Sveriges miljöprövningsmyndigheter att Försvarsmakten kanske inte omfattas av miljöbalken. När inte du och ditt departement kan hävda en så enkel sak som att en verksamhet ska beskriva alternativa platser, ett nödvändigt verktyg i miljöarbetet, hur ska du då klara dina uppgifter i övrigt? Har du blivit utnyttjad på grund av att du är grön?

Du kan fundera på det, för ärendet Karlsborg kommer i retur till dig. Jag har svårt att tro att en femfaldig ökning på denna flygplats vid Vätterns strand kan klara en seriös prövning enligt art- och habitatdirektivet och vattendirektivet. Särskilt som den riskerar att kombineras med en 70-faldig ökning av stridsflygets skjutningar i Vättern och FMV:s fortsatta ohämmade granatsprängningar i sjön.

Christer Haagman, miljökonsult

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.