fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

SAS bäst på hållbar redovisning

Publicerad: 14 oktober 2003, 12:44

SAS har den mest välutvecklade redovisningen av etisk, social och miljörelaterad information. Det hävdar revisionsföretaget Deloitte efter att ha granskat årsrapporterna för år 2002 från 30 av Sveriges största bolag.


På topplistan efter SAS kommer i tur och ordning ABB, SCA, Scania och H&M. Alla fem företagen har arbetat hårt med miljö- och hållbarhetsredovisning eller motsvarande under flera år. En bakgrund till att just dessa företag har utvecklat den bästa informationen är de också haft ögonen på sig i miljö- och etiska frågor.

Deloitte berömmer även statligt ägda Apoteket, eftersom detta bolag har den bästa informationen om ägarstyrning.

SAS – bäst på miljödata
SAS har satsat på att en ambitiös miljöinformation. Här finns en redovisning av utsläppen, energianvändningen och vattenförbrukningen. Det finns också en koppling till de ekonomiska nyckeltalen. SAS har dessutom en omfattande redogörelse för hur bolaget påverkas av det som sker i omvärlden. I Deloittes rapport har SAS fått en poäng på 45 av 100 möjliga.

ABB – äkta ”triple bottom line”
ABB har – inte oväntat efter asbestskandalen – den tydligaste redogörelsen för bolagets ansvarsförbindelser i fråga om miljö och arbeträtt. ABB har en separat hållbarhetsredovisning som troligen är den första svenska ”triple bottom line-redovisningen” eftersom den har en samlad ekonomisk, miljörelaterad och social information. Vidare har ABB en ambitiös redovisning av miljöindikatorer, med bland annat en uppdelning av utsläppen baserat på bränsletyp. Detta följer de internationella riktlinjerna från GRI (Global Reporting Initiative). ABB fick 42 av 100 möjliga.

SCA – ledande på datainsamling
SCA utmärker sig när det gäller att redovisa miljödata och hur företaget samlar in denna information – en uppgift som många andra företag hittills har gått bet på. I tabeller och diagram finns detaljerad information om utsläpp, avfall etcetera. SCA har också gjort ett bra jobb när det gäller att redovisa företagets långsiktiga mål och vad man har gjort för att uppnå dem. SCA:s poäng blev 36 av 100 möjliga.

Scania – miljöekonomin i fokus
Scania har den mest välutvecklade kopplingen mellan miljö och ekonomi. Scania är det enda av de undersökta företagen som har en ordentlig redogörelse av miljöinvesteringarna och effekten av dessa. Även miljökostnader och hur dessa har utvecklats under tre år redovisas. Företaget har också bra information om insatsfaktorer, utsläpp och avfall. Scanias poäng blev 35 av 100 möjliga.

H&M – bäst på etisk information
H&M är företaget som är duktigast på social och etisk information, med stort fokus på leverantörerna och de krav som H&M ställer på dem i fråga om bland annat barnarbete och arbetsmiljö. Vidare redogör H&M för hur man kontrollerar leverantörerna. Företaget är bra på att informera om vilka kortsiktiga sociala mål man arbetar med under 2003. H&M:s poäng blev 35 av 100 möjliga.

Snittpoängen för de 30 undersökta företagen blev 20.

Mer information finns på Deloittes webbplats på www.deloitte.se.

Valter Bengtsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev