Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

SGU: ”Vi klarar hålla isär uppdragsverksamhet och domstolsärenden”

Publicerad: 2 mars 2011, 10:57

Lars Persson, tf generaldirektör på SGU, skriver ett genmäle på artikeln ”Misstanke om jäv kan leda till prövning i HD”.


På Miljöaktuellts webbplats finns en artikel publicerad med rubriken "Misstanke om jäv kan leda till prövning i HD". Vad det handlar om är den statliga myndigheten SGUs hantering av fallet Bunge Ducker på Gotland. Artikeln innehåller sakfel som SGU vill bemöta. Miljöaktuellts läsare förtjänar ett klargörande.

SGU en statlig miljömålsmyndighet med ansvar för miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Det innebär att vi arbetar för att bidra till en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Vi har också till uppgift att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. Våra förutsättningar att lösa detta bygger på den kunskap och kompetens vi har, en kompetens vi byggt upp i det anslagsfinansierade arbetet med vår grundläggande uppgift; att kartlägga landets jord-, berg- och grundvattenförhållanden – som underlag för samhällsplanering och industriell verksamhet. Vår roll är att alltid tillhandahålla korrekt geologisk information.
Redan i ingressen påstås bland annat att ”SGU-konsulten tjänade över en miljon kronor på att jobba med Nordkalks ansökan för ett kalkbrott på Gotland.” Detta är inte sant.

Ibland anlitas vi av kommuner, länsstyrelser eller företag för att göra en mera detaljerad undersökning, ofta i områden där vi bedriver kartläggning och har unik kunskap. Sådana arbeten, uppdrag, görs av ett mera specifikt intresse snarare än ett allmänt. Därför får uppdragsgivaren stå för kostnaderna. Uppdragsverksamheten är noggrant särredovisad i våra räkenskaper. SGU har ingen vinst av denna. Inte heller går intäkter från sådana arbeten direkt till någon medarbetare. Vår drivkraft är att den geologiska informationen ska utnyttjas så mycket som möjligt.

Också i ingressen påstår skribenten att ”Samma tjänsteman var sedan med om att formulera myndighetens remissvar. Ett klart fall av jäv, anser JO”. Detta är inte heller sant.
Vårt expertkunnande utnyttjas i samband med ett stort antal remisser, ca 700 per år. I några fall gäller det yttranden till miljödomstol eller miljööverdomstolen, där SGUs kunnande inom det geologiska området anses väga tungt. Flertalet ärenden, bl.a. yttrandet till miljööverdomstolen rörande Bunge, beslutas av SGUs verksjurist. Att dessa yttranden skulle baseras på något annat än gällande lagstiftning och den kunskap som finns på myndigheten är uteslutet. Såväl i vår uppdragsverksamhet som i vårt myndighetsutövande yttrar vi oss som det statliga verk vi är och de tjänstemän som föredrar och fattar beslut i sådana ärenden är statliga ämbetsmän med det ansvar som detta innebär.

JO tar i sitt beslut inte ställning till huruvida jäv förelegat eller inte utan pekar istället på behovet av ändrade rutiner med hänvisning till tilliten till det allmännas verksamhet. Vad JO påpekar är att ”även om en jävssituation enligt lagens mening inte är för handen kan tilliten till en myndighets verksamhet skadas redan av att det ser ut som om en intressekonflikt föreligger”.

– Våra medarbetare har sådan integritet att de klarar att hålla isär arbetet i uppdragsverksamheten och som expertmyndighet i domstolsärenden, men självfallet följer vi JOs utlåtande och organiserar arbetet så att förtroendet inte till någon del sätts i fråga, säger Jan Magnusson, generaldirektör, SGU.

Lars Persson
tf generaldirektör

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev