söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Sida lovar regeringen mer fokus på klimatet

Publicerad: 2 september 2020, 09:27

Mohammed Badaza är projektkoordinator vid invigningen av ett bevattningsprojekt i Lukhuna, Uganda. Ett projekt som stöds av Sida som nu noga ska miljö- och klimatutvärderas för att säkerställa att de inte negativt påverkar uppfyllandet av Parisavtalet. Foto: Maria Vink, Sida

Biståndsmyndigheten Sida ska göra obligatoriska miljöbedömningar i alla insatser och lyfta miljö- och klimatfrågorna ännu tydligare i dialogen med samarbetspartners.


BA


Sida fick i det senaste regleringsbrevet för 2020 i uppdrag av regeringen att analysera hur biståndet skulle kunna ligga mer i linje med Parisavtalet.

Svaret till till regeringen är att Sida ska bli tydligare med att integrera klimat och beakta Parisavtalets ambition i de obligatoriska miljöbedömningar av pågående insatser som genomförs – i alla sektorer, vilket redan är ett krav enligt Sidas instruktion. 

Utöver detta menar Sida att det finns ett behov av att arbeta vidare med insatser som inte har markerats alls för miljö och klimat för att säkerställa att de inte negativt påverkar uppfyllandet av Parisavtalet. Verktyg för att göra denna bedömning finns redan på plats men myndigheten menar att de behöver stärka dess efterlevnad.

Sida skriver vidare i sitt svar till regeringen att myndigheten redan i beredningsfasen också kan göra en bedömning om insatsen har potential att stötta arbetet med att klara klimatutmaningen. För detta behöver Sidas utveckla och förtydliga bedömningsverktyg att till exempel inkludera de kriterier som OECD har utvecklat.

Slutligen skriver myndigheter att:  

”Sida har även en stor möjlighet att utveckla en än högre profil vad gäller miljö- och klimatdialog med multilaterala organisationer, både med FN-organisationerna och utvecklingsbankerna. För att göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt behöver Sverige öka kunskapen om multilaterala organisationers arbete med miljö- och klimatintegrering.”

Under hösten kommer Sida att dra i gång arbetet med en ny miljöhandlingsplan för miljö och klimatarbetet för de kommande åren 2022–2025.

Läs Sidas återrapportering till regeringen  

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev