Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Skandal-företagen har kommit längst

Publicerad: 9 oktober 2003, 05:33

Mänskliga rättigheter, rimliga arbetsvillkor och miljöhänsyn. Under de tre år jag arbetade som etikanalytiker såg jag att medvetenheten om dessa frågor ökade bland svenska företag.


Företagen har accepterat begreppet socialt ansvar (eller CSR) som det populärt kallas, och flera har gått med i olika initiativ inom detta område.

Ett problem är dock att den praktiska tillämpningen av frågor om socialt ansvarstagande är begränsad till ett fåtal företag, och de som har kommit längst är ofta de som stött på problem i form av olika skandaler i media. Jag tror att lösningen på problemet ligger i företagens framsynthet och lyhördhet inför omvärldens värderingar. Det handlar om att ligga steget före, att kommunicera med omgivningen och ta tag i problemen när de dyker upp. Det handlar också om att föra in etiska ställningstaganden som en naturlig del av företagets affärsprocess och att vara öppen för utomstående granskning.

Formuleringen av en etisk policy är det första steget mot ett ansvarsfullt agerande i praktiken, främst för att sannolikheten då är större att etiska frågor integreras i de dagliga affärsbesluten. Det räcker dock inte att ta fram en policy för hur dåliga arbetsförhållanden ska undvikas, den måste också omsättas i praktiken. Det finns flera goda exempel på företag som kommit långt i detta arbete. Hennes & Mauritz har en uppförandekod och man arbetar systematiskt med intern kontroll och uppföljning. De har 30 så kallade Code of Conduct-inspektörer som gör inspektioner på fabriker runt om i världen, dokumenterar förhållanden och gör uppföljningar. BP är ett annat företag som arbetar aktivt inom det här området.

Även vi som äger och förvaltar kapital har ett ansvar. Hur kapitalet investeras kan ge långtgående och oönskade konsekvenser och leda till hänsynslös exploatering av människor i tredje världen. Enligt en undersökning av det brittiska konsultföretaget ERM utgör aktieägarna den viktigaste pådrivande kraften när det gäller socialt ansvarstagande i företagen viktigare än media, lagstiftning och konsumentgrupper.

För investerare finns det flera sätt att påverka. Att svartmåla företag som inte anses etiska är en enkel lösning, men det är knappast den mest effektiva om man har som ambition att nå förändringar. I Banco är vi övertygade om att det mest effektiva sättet att uppnå positiva förändringar är genom en aktiv dialog med företagsledningar, snarare än genom att passivt utesluta de företag som inte anses platsa.

Ett exempel på aktiv påverkan är det initiativ som Banco, som en av 17 globala investerare, tagit för att sätta press på oljebolag att öppet redovisa sina ekonomiska bidrag till regeringar i framförallt u-länder. Hittills har Shell och BP gått med på att göra det.

I debatten framhålls från vissa läger att företagens enda uppgift är att generera vinst. Jag ser dock inte någon motsättning mellan socialt ansvar och lönsamhet. Jag tror att de flesta aktieägare har intresse av välskötta företag med gott anseende och jag är övertygad om att ett starkt engagemang för sociala och miljömässiga aspekter kommer att förväntas av alla större företag i framtiden. Det innebär en anpassning till verkligheten och en förutsättning i konkurrensen om den unga kompetenta arbetskraften, medvetna kunder och pensionssparare. De företag som i ett tidigt skede integrerat dessa frågor i sin verksamhet kommer då att ha ett tydligt försprång på marknaden.

Tonika Hirdman
Vd för Banco Fonder
tonika.hirdman@banco.se

Mikael Nyberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev