Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Skogen i Änok – kan bli en rättsfråga

Publicerad: 29 mars 2011, 07:34

Sedan avverkningsanmälan för det omstridda skogsområdet i Jokkmokks kommun godkändes har två överklaganden lämnats in. Miljöaktuellt har tagit reda på vad som händer nu.

Ämnen i artikeln:

Naturskyddsföreningen

Som Miljöaktuellt kunde rapportera om i förra veckan har turerna varit många kring den fjällnära skogen i Änok, som ligger i Jokkmokk kommuns nordvästra del. Sedan det att Skogsstyrelsen valde att godkänna en avverkningsanmälan i slutet på januari har nu två överklaganden lämnats in. Saken är därmed ännu inte avgjord.

Det är Naturskyddsföreningen och en privat markägare som ligger bakom de två överklagandena som båda skickats till förvaltningsrätten i Luleå.

Naturskyddsföreningen skriver bland annat att ”området hyser ett stort antal rödlistade arter” och att ”avverkningar av skogen vid Änokdeltat skulle innebära fragmentisering av ett intakt naturskogsområde”. Den privata markägaren skriver att ”Det är helt uppenbart att hyggen på ömsom sidor Änokälven också de kommer att bli överväxta av björk- och videsly och att inga andra trädslag kommer att kunna växa där”. Båda hänvisar till §18 i skogsvårdslagen där det står att ”Tillstånd till avverkning i fjällnära skog får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården”.

När Miljöaktuellt får tag på Anna-Lena Sundqvist, samordnare vid förvaltningsrätten där överklagandena har ”mellanlandat”, berättar hon vad som kommer att hända nu.

Enligt Sundqvist har en av de klagande parterna fått anstånd att utveckla sin överklagan. Efter detta får markägaren som vill avverka sin skog möjlighet att ta del av det inkomna materialet för att därefter själv komma med eventuella synpunkter.

– Vi fungerar lite som en brevbärare nu i början.

Först därefter tittar förvaltningsrätten på det hela, bestämmer om de olika instanserna har överklaganderätt samt beslutar om ifall en rättsutredning ska påbörjas.

– De äldsta ärendena behandlas först, och eftersom det här ärendet är väldigt nytt kan det dröja ett tag innan detta kan komma att hanteras, säger Anna-Lena Sundqvist.

Väljer förvaltningsrätten att gå vidare kan ärendet så småningom föredras för en fullständig domstol, det vill säga inför en domare och tre nämndemän.

Markägaren som vill avverka sin skog måste därmed fortsatt avvakta.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev