måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Slå tre flugor i en smäll i Arktis”

Publicerad: 3 februari 2016, 06:01

DEBATT Det finns tre stora fördelar med att förbjuda tung eldningsolja i Arktis, skriver Sue Libenson från den internationella miljöorganisationen Pacific Environment, med anledning av Arktiska rådets arbetsgruppsmöte som den här veckan hålls i Stockholm.


Sue Libenson head shot compressed[1]

Foto: Pacific EnvironmentVi har alla hört uttrycket ”slå två flugor i en smäll”. För oss som lever i Arktis är detta ett sätt att leva. Vi har en lång tradition av att vara mycket effektiva när det gäller att överleva i extrema förhållanden. Vi ser alltid till att få ut mesta möjliga ur varje handling.

I dag står Arktis inför stora utmaningar. Regionen värms upp mer än dubbelt så fort som resten av planeten; den arktiska havsisen smälter, årstiderna förändras och ändringar i våra levnadsvanor gör att de hänger i en skör tråd.

Men, även om den största mängden växthusgaser som bidrar till klimatförändringar kommer utifrån den norra polcirkeln, har vi i Arktis en speciell position när det gäller att bromsa eller vända på dessa förändringar. Ett krav på att fartyg i Arktis använder renare bränslen skulle minska utsläppen av svart sot i Arktis, där det verkligen gör en skillnad. Det skulle också minska utsläppen av växthusgaser och risken för ett katastrofalt oljeutsläpp. Potentialen är faktiskt så stor att vi kanske behöver ett nytt uttryck: ”slå tre flugor i en smäll”.

En av de största farorna med klimatförändringarna är tillkomsten av sjöfart i arktiska farvatten. Hav som för inte alls länge sedan var praktiskt taget omöjliga att passera förändras snabbt. Norra ishavet kan mycket väl ha en isfri sommar 2030. Nya arktiska farleder lockar lastfartyg, tankfartyg och kryssningsfartyg. För sjöfarare förblir Arktis avlägset, farligt och hårt. Respons vid omfattande oljeutsläpp eller sjöräddning kan vara hundratals mil och flera veckor bort.

Arktiska vatten har några av världens mest produktiva havsekosystem. Många av världens största sjöfågelkolonier och de flesta av världens bestånd av flera valar, sälar och valrossar migrerar hit för att fortplanta sig och söka efter föda. Några av världens största fiskeriföretag förlitar sig på otroligt produktiva arktiska farvatten. Ursprungsbefolkningen i Arktis fortsätter att leva enligt traditionella levnadssätt i nära förbund med havet, som de är beroende av för tillgång till mat.

Sjöfartens största identifierade hot mot denna extraordinära arktiska värld är ett katastrofalt utsläpp av tung eldningsolja.

Tung eldningsolja – som är tjockare och mer förorenande än lättare sorter – både fraktas som last och används som motorbränsle. Då tung eldningsolja inte avdunstar skulle den varit praktiskt taget omöjligt att rensa upp i Arktis. Ett utsläpp på öppet hav, där arktiska fåglar, fisk och andra djur lever, skulle kunna leda till en kollaps av ekosystemet.

Av dessa anledningar förbjöds tung eldningsolja på Antarktiska oceanen år 2010. Det bör hållas borta från Norra ishavet också.

Fartygstrafik i Arktis kommer också att dramatiskt öka regionala luftföroreningar, inklusive svart sot som förknippas med tung eldningsolja. Svart sot påverkar inte bara människors hälsa, utan snabbar också på issmältning och klimatförändringar i Arktis när svart sot lägger sig på isen. Ett byte till renare bränslen skulle minska utsläppen av svart sot. Renare bränslen tenderar också att ha ett lägre utsläpp av växthusgaser, vilket är kärnan i lösningen av klimatförändringar.

Då flera länder tävlar om att få en fördel inom sjöfarten, finns det ett akut behov för några förnuftiga steg mot att skydda den känsliga arktiska havsmiljön och de samhällen som är beroende av den. Lyckligtvis finns en möjlighet att göra något åt problemet denna vecka, då Arktiska rådet träffas i Stockholm för att diskutera bevarandet av den arktiska havsmiljön.

Arktiska rådet identifierade redan 2009 tung eldningsolja som det främsta hotet som är kopplat till sjöfart i Arktis, men bränslet är fortfarande oreglerat. Blandad framgång nåddes förra året, då Internationella sjöfartsorganisationen godkände Polar Code, det första bindande ramverket för arktisk sjöfart, men inte lyckades ta itu med tung eldningsolja.

I februari ska Arktiska rådet gå igenom nya dokument rörande tung eldningsolja, men det är dags att agera. Det finns redan nog med omfattande och övertygande bevis för att våra arktiska ledare ska kunna vidta åtgärder. Det finns som vi har sett tre stora fördelar med att förbjuda tung eldningsolja i Arktis, och alla är angelägna. Hur ofta får du möjligheten att slå tre flugor i en smäll?

Det är en arktisk tradition att utföra handlingar som har en inverkan på flera fronter. En uppmaning från Arktiska rådet att förbjuda tung eldningsolja i arktiska farvatten ger en unik möjlighet att både skydda den arktiska miljön och att göra en betydande insats i kampen mot klimatförändringar.

Sue Libenson, Senior Arctic Program Officer, Pacific Environment

___

Pacific Environment är en internationell miljöorganisation som har samarbetat med lokalbefolkningen och ursprungsbefolkningen i Ryssland, Kina och det arktiska Alaska i över två decennier.

Översättning från engelska: Tomedes.

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev