Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Slutreplik: ”Dynamisk reglering gynnar Mälarens naturmiljö”

Publicerad: 16 maj 2012, 11:30

Kritiken mot Mälarens nya vattenreglering är orättvis. Flera av sjöns värdefulla strandmiljöer kommer att gynnas när Slussen byggs om, menar Monica Granberg från Stockholm stad


Monica Granberg från Projekt Slussen försvarar sig mot kritik från Lennart Gladh, WWF.

För Stockholms stad är det självklart
att ta hänsyn till och väga samman olika intressen i utformningen av den nya regleringen av Mälaren. Att minska risken för översvämningar, att minska risken för låga vattenstånd och att förhindra saltvatteninträngning i Mälaren är och kommer att vara syftet med att reglera Mälarens vattenstånd. Men stor hänsyn tas också till de strandnära naturmiljöerna. Detta framgår tydligt i vår förra debattartikel.

Projekt Slussen började arbeta med den nya regleringen av Mälaren i början av 2007. Dagens reglering är från 40-talet och tar ingen särskild hänsyn till naturmiljön. Därför fokuserades arbetet redan från start på att hitta mål för den nya regleringen som också gynnar de strandnära naturmiljöerna.

En referensgrupp knöts till projektet
2007, med ett 15-tal olika intressenter som Stockholm Vatten, SMHI, Länsstyrelserna runt Mälaren, Naturvårdsverket, LRF och Världsnaturfonden. Redan på gruppens första möte pratade vi om naturmiljön som en av de centrala frågeställningarna att ta hänsyn till. Naturvårdsspecialister arbetade fram mål för naturmiljön utifrån omfattande analyser av Mälarens strandmiljöer, genomförda inom ramen för Projekt Slussen.

Dagens reglering är statisk
och tappning av Mälaren sker utifrån givna vattenstånd i sjön, oavsett årstid. Den nya regleringen är dynamisk och tar förutom vattenstånd i sjön även hänsyn till havsvattenstånd och årstid.

I snitt blir högvattnet på våren en decimeter högre med den nya regleringen än nu. Det betyder att på våren kommer en större strandäng för det allra mesta att svämmas. Natura 2000-området Strömsholm är ett bra exempel. Arealen fuktäng med blåtåtel och starr som svämmas vid vårhögvattnet ökar från dagens 46 hektar till 66 hektar. Ökningen motsvarar 28 fotbollsplaner!

Sommarlågvattnet sjunker till
minst samma nivåer som i nuvarande reglering, vilket är viktigt för att frön ska gro och för bete och slåtter.

Vi förbättrar också förutsättningarna för effektiva islyft i vassområden under tidig vår. Den blå bården mellan vass och strandäng kan förnyas, det är bra för både växter och djur.

Förslaget till ny reglering har successivt arbetats fram under flera år, där hänsyn har tagits till referensgruppens värdefulla synpunkter och stora kunskap. Inte minst med detta i åtanke känns det både tråkigt och konstigt när Lennart Gladh från Världsnaturfonden – han var med på knappt hälften av gruppens möten – i en debattartikel påstår att den nya regleringen skulle missgynna Mälarens ekosystem och att den enda anpassning som görs till naturmiljön består i att vårvattnet skall behållas till mitten av maj innan det tappas ut. Detta stämmer nämligen inte.

Att skapa en ny reglering av Mälaren är en komplex uppgift. Mälaren är en otroligt viktig resurs för många skilda intressen som jordbruk, sjöfart och naturmiljön. Den som läser vår ansökan om en ny vattendom inser att dessa intressen går att förena genom väl valda avvägningar. Viktiga avvägningar och miljökonsekvenserna av den nya regleringen finns redovisade i ansökan, som lämnades till Mark- och miljödomstolen i Nacka i mars i år. Alla handlingar finns också tillgängliga på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se/slussen.

Monica Granberg, miljöansvarig, Projekt Slussen, Stockholms stad

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.