lördag10 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

SNF:s attack på regeringens naturvårdspolitik

Publicerad: 7 juli 2010, 14:16

”Ett allvarligt bakslag” kallar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson regeringens naturvårdspolitik den senaste mandatperioden och presenterar samtidigt en färsk rapport.

Ämnen i artikeln:

VargAndreas CarlgrenMikael KarlssonNaturvårdStrandskydd

I "Vitbok för naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010" riktar Naturskyddsföreningen stark kritik mot Andreas Carlgren och alliansens politik.

– Ett mycket allvarligt bakslag för naturvården. Den gemensamma punkten på alla områden i regeringens naturvårdspoltik är att man går från allmänintresse till att stötta enskilda intressen, sammanfattar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

En av de punkter där kritiken är som starkast gäller förändringarna i strandskyddet, som enligt Mikael Karlsson, innebär att enskildas bebyggelse sker på allmänhetens bekostnad. Att kommunerna har fått ta över beslut om dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner från länsstyrelserna, vilket i många fall innebär att lokala, enskilda intressen får väga tyngre än strandskyddet.

Miljöminister Andreas Carlgren fanns på plats och bemötte kritiken genom att peka på att strandskyddet har stärkts, bland annat i Stockholms skärgård, där behovet är extra stort, men menar att det på många håll i Sverige finns områden där det finns kilometervis med orörd strand per invånare och behovet av starkt strandskydd inte är lika stort.

Mikael Karlsson menar att resonemanget är irrelevant:
– I till exempel Arvidsjaur friluftsar och fiskar folk runt samma öar. Att det sedan finns 100 sjöar några mil därifrån, där ingen vill bygga eller bo är ju därför inte något problem.
Ytterligare ett område som lyfts fram är anslagen till naturreservat, som för 2010 är hälften så stora som 2006.

– Man har urholkat reservatanslaget genom att ge markägarna mer betalt än de marknadsmässiga fastighetsvärdet, vilket är märkligt med tanke på att de är en så marknadsorienterad regering.

Vad är det för skillnad på den nuvarande regeringens naturvårdspolitik med tidigare regeringar?

– Det är orättvist att jämföra från en mandatperiod till en annan eftersom både debatten och det vetenskapliga läget förändras. Vår referens är alltid miljötillståndet. Men det vi har sett nu är en trendförändring och dramatisk försvagning av naturvårdspolitiken.

Alliansen försvarar sig med att anslagen till naturvård totalt sett är högre under den senaste mandatperioden jämfört med tidigare.
Det beror enligt Mikael Karlsson på att under förra regeringen gick man från låga nivåer som steg kraftigt under mandatperioden. Under de senaste fyra åren har anslagen åkt nedförsbacke.

Men vad har då regeringen gjort bra?
I Naturskyddsföreningens rapport pekas bland annat på att statliga Sveaskog AB har ålags att låta 100 000 hektar av sin markanvändas som bytesmark vid reservatbildning.

Mikael Karlsson menar även att den planerade inplanteringen av varg för att stärka den svenska stammen, är ett positivt inslag, även om han är noga med att påpeka att de ännu inte visat att de menar allvar med politiken genom att verkställa den.

magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev